T´ai Chi Ch´uan

Introductie    207

Deze introductie tot T'ai Chi Ch'uan, voortaan TCC genoemd, is een praktisch ongewijzigde online heruitgave van de oorspronkelijke brochure uit 1988, geschreven door Jos Schütz-Visser en mij, met dank aan al haar cursisten uit het jaar 1988.

Martin    

1. Tao - een manier van leven.


Het geloof heeft een overheersende rol gespeeld in onze westerse wereld met zowel positieve als negatieve invloeden. Het Taoïsme is niet gebaseerd op een bepaalde geloofsovertuiging maar is meer een filosofie die uitgaat van de waarneembare aardse situatie en tracht van daaruit kosmische wetten te weten te komen. Het Taoïsme is niet in strijd met welke religie dan ook, maar kan juist heel concreet benut worden om inzicht te krijgen in ons bestaan.

Met name de uit het Taoïsme afgeleide bewegingsleer T'ai Chi Ch'uan is een praktisch en concreet systeem waarmee een gezond lichamelijk, psychisch/emotioneel en spiritueel leven bevorderd kan worden. In China doet men bijvoorbeeld op scholen in plaats van gymnastiek Wu-shu, waarvan TCC een onderdeel is. Tevens wordt TCC in ziekenhuizen als therapie en revalidatietechniek toegepast.
TCC schept de mogelijkheid diverse facetten van iemands wezen in overeenstemming met de eeuwige kosmische wetten te brengen, waardoor lichaam en geest gezond worden. TCC is geschikt voor jong en oud, gezonde en minder gezonde mensen. Op elk niveau kan men ermee beginnen. De effecten zijn legio, afhankelijk van het individu.
Door middel van deze publicatie proberen wij een aantal facetten van TCC toe te lichten.

2. Het gezondheidsaspect - lichamelijk

De uit het Taoïsme afgeleide bewegingsleer TCC is een aaneen schakeling van 65 bewegingen waarin op een evenwichtige manier gebruik gemaakt wordt van praktisch alle spieren.
Alle spieren worden op een evenwichtige manier met een zo efficient mogelijk energiegebruik gespannen en ontspannen. Het is de bedoeling dat de 65 standen in een continu vloeiende ritmische beweging in elkaar overgaan.
Bij TCC gebruiken wij de termen yin en yang. Spannen is yang en ontspannen is yin. Een beweging naar links is yang, naar rechts yin, enz.. De yin en yang bewegingen zijn evenwichtig in TCC aanwezig, waardoor yin en yang geladen energieën van het meridianen stelsel (stelsel van energie-rivieren in het lichaam) in balans gebracht worden. De energie in het menselijk lichaam is onder te verdelen in vier aspecten:

  1. Solide, bijvoorbeeld de botten en ons weefsel.
  2. Vloeibaar, zoals ons bloed, de lympfe, enz.
  3. Gasvormig; onze ademhaling.
  4. Electrisch, bestaande uit onze zenuwen en meridianen.

Alle vier hebben ze hun gezonde en ongezonde kant. Als deze vier aspecten met elkaar in harmonie zijn en functioneren als een onverdeeld geheel, noemen wij het lichaam gezond.

Een andere term die wij gebruiken is Chi, hetgeen levensenergie betekent. Chi wordt gevormd door:

  1. energie die wij bij de geboorte meekrijgen,
  2. de hemelse energie (zuurstof)
  3. en de aardse energie (eten en drinken).

Deze drie worden getransformeerd tot de levensenergie Chi. Chi is onzichtbaar, maar door het proces van leven en dood komt en gaat het en kan het waargenomen worden. Door beoefening van TCC wordt je zenuwstelsel gevoeliger, waardoor je je bewust kunt worden van je Chi: deze bewust kunt verzamelen in je onderbuik (onderste Tan T'ien) en daarna bewust kunt sturen door de meridianen. Alles in de natuur ontstaat en vergaat in een kringloop of beweegt in een kringloop. De Aarde draait om de zon, de zon om het centrum van de melkweg, enz.. Ieder levend en stervend organisme in de natuur is een deel van een voedsel (energie) kringloop en zo wordt ook het menselijk lichaam van energie voorzien door middel van diverse kringlopen.
De TCC bewegingen sluiten hierbij aan; ze bestaan uit ronde vloeiende bewegingen, uit cirkels en spiralen.

TCC en houding.
Een goede houding bestaat uit o.a. een rechte rug, de kin iets ingetrokken, het bekken gekanteld, het gewicht gelijkmatig verdeeld rond het middelpunt van de voet, de tong achter de tanden tegen het verhemelte om meridianen door te verbinden.
Deze houding is noodzakelijk voor een juiste energiedoorstroming.
Als alles in harmonie is, worden de organen goede opslagplaatsen van energie en kunnen de energierivieren vloeiend stromen. Als de energie in de meridianen niet vloeiend kan doorstromen ontstaat er op den duur een ziekte.
Specifieke bewegingen van TCC corresponderen met specifieke meridianen en organen, zodat de juiste energiedoorstroming gestimuleerd wordt. Eventuele blokkades worden hierdoor opgeheven, het genezingsproces wordt op gang geholpen.

TCC en ademhaling.
De gehele door ons onderwezen vorm van 65 standen wordt zo ontspannen mogelijk uitgevoerd. Met minimale, maar wel precies voldoende inspanning bewegen we heel langzaam. Daardoor wordt de ademhaling VANZELF rustig.
Zonder de ademhaling te forceren met ademhalingstechnieken gaat de ademhaling zich op den duur spontaan richten op de bewegingen van TCC. Op een gegeven moment merk je dat je vanzelf bij de ene yang beweging inademt (=yang) en bij de volgende yin-beweging uitademt (=yin). De ademhaling zakt vanzelf naar je onderste Tan T'ien, ofwel het zwaartepunt van het lichaam, vlak onder de navel (te vergelijken met de Chakra's bekend van het Hindoeïsme).

TCC en hart en longen.
Door de spieren langzaam en zo ontspannen mogelijk te bewegen, wordt de ademhaling vanzelf rustig en diep en .. het hart ontspant.
Bij sport daarentegen ademt men snel en slaat het hart snel.
Dit versterkt de long- en hartspieren en voorziet de spieren via het bloed van voldoende zuurstof etc.
Dit in tegenstelling tot TCC, waar juist een rustige en diepere ademhaling wordt gestimuleerd, waardoor er van de gehele capaciteit van de longen gebruikt gemaakt wordt.
Hierdoor komt er óók meer zuurstof in het bloed. Het hart blijft echter ontspannen, de bloeddruk normaal en de spieren worden op een natuurlijke manier van alle benodigdheden voorzien.
Mankeert er al iets aan het hart, de bloeddruk (te hoog of te laag) of aan de ademhaling (bronchitis, astma, etc.), dan wordt door TCC het genezingsproces optimaal gestimuleerd.

TCC en het afweermechanisme.
Vooral de westerse mens gebruikt meestal te veel kracht, houdt spieren gespannen als dat niet hoeft, hetgeen invloed heeft op de bloeddruk. De spieren hebben immers meer energie nodig omdat ze aangespannen zijn, gespannen voor de aktie die niet komt.
Ga maar eens bij jezelf na of bijvoorbeeld je nek en schouderspieren ontspannen zijn (kunnen zie niet nog een stukje zakken?), de spieren op de rug, buik, bovenbenen, gelaatspieren, etc..
Met aangespannen spieren bevindt je lichaam zich in het zogenaamde "vlucht-vecht-mechanisme", een alerte toestand waarin de spieren aangespannen zijn voor de aktie, de hartslag versneld wordt om de bloedtoevoer aldus te vergroten om de spieren van de nodige energie te voorzien. Er komt bloedsuiker vrij voor de spieren, de spijsvertering vertraagt of stopt om energie te besparen en het afweermechanisme (tegen ziekten) komt op een lager pitje.
Tevens krijgen de klieren het signaal om bepaalde hormonen te produceren (bijv. adrenaline), reageren de kringspieren en neemt het gezichtsvermogen af.
Met TCC ontspan je je spieren als er niets mee gedaan hoeft te worden en span je je spieren minimaal (genoeg) als er wat gedaan moet worden. De hersenen krijgen hiermee het signaal dat alles in orde is waardoor het "vlucht-vecht-mechanisme" uitgezet wordt.
Zodoende heeft TCC een genezend effect op kwalen en ziekten die met o.a. de hormoonhuishouding, bloedcirculatie, bloedsuikerge-halte, ogen, de spijsvertering, het afweermechanisme en de spieren te maken hebben.

TCC en de gewrichten.
Doordat er op een gezondere manier met de spieren omgegaan wordt, heeft dit ook een gunstig effect op de gewrichten.
Bij oudere mensen komt het voor dat er bijvoorbeeld te weinig "smeer" in het kniegewricht zit. Dit smeer dient als een soort kussentje, zodat de botten niet tegen elkaar schuren bij het buigen van de knie. Met te weinig smeer schuren die botten wel tegen elkaar, hetgeen pijnlijk is. Het gewricht slijt sneller en er ontstaan sneller ontstekingen. Bij TCC staat men met iets gebogen knieën.
Door aldus doorgezakt te staan versterken de bovenbeenspieren zich, waardoor het kniegewricht iets uit elkaar getrokken wordt (zoals het hoort). De bloeddoorstroming en chi-doorstroming verbeteren, waardoor een uiterst gunstig klimaat ontstaat voor het herstellen van de smeerproductie in de knieën. TCC leert de knieën gezonder te belasten. Op een vergelijkbare manier heeft TCC een gunstig effect op alle gewrichten. Ze gaan weer "gesmeerd" lopen.

TCC en de rug.
Ook de wervelkolom, die vaak scheefgetrokken wordt door onnodige spierspanning heeft veel profijt van het beoefenen van TCC.
Door de verbeterde doorstroming worden botten dichter en zwaarder, maar ook "buigzamer" zoals dit bij jonge mensen het geval is, de botten worden minder bros.

Tot zover een sumier overzicht van de effekten van TCC op onze lichamelijke gezondheid. De bovengenoemde effecten komt men ook tegen in de moderne fysiotherapie.
De "korte" TCC vorm van 65 standen is zo opgezet dat alle spieren, meridianen en organen op een evenwichtige harmonieuze manier aan bod komen. Het behoeft geen betoog dat TCC uiterst geschikt is als preventie tegen ziektes voor zowel jonge als oudere mensen.

3. Het gezondheidsaspect - geestelijk

TCC en de eenheid van lichaam en geest.
Bij o.a. angsten, agressie en stress wordt een uiterlijk waarneembaar lichamelijk mechanisme in werking gezet; de "vlucht-vecht-reactie". De spieren spannen zich om direct in actie te komen, zoals een hardloper die op het startsein wacht. Dit gaat gepaard met allerlei andere lichamelijke reacties zoals hiervoor al omschreven.
Tegenwoordig worden angsten en stress meestal niet gevolgd door een lichamelijke reactie (bijv. wegrennen), waardoor het "vlucht-vecht-mechanisme" voor niets in werking gezet en gehouden wordt. Hierdoor raakt het lichaam verontreinigd en vertroebelt de geest.
Door op een langzame, ontspannen en evenwichte manier te bewegen krijgen de hersenen het signaal dat alles in orde is, waardoor het "vlucht-vecht-mechanisme" uitgeschakeld wordt en de geest weer helder wordt. Immers veranderen wij de lichamelijke conditie dan heeft dit direct een emotionele/psychische parallel.

Van het principe van eenheid van lichaam en geest wordt in TCC optimaal gebruik maakt. TCC stimuleert het besef van evenwicht tussen lichaam en geest, stimuleert het lichamelijk evenwicht en het geestelijk evenwicht. Het is echter wel belangrijk dat de geest zoveel mogelijk leeg is voordat men aan de vorm begint.
Als de geest leeg is, kan men aandachtig elk detail van de beweging volgen. De traagheid van de bewegingen vergemakkelijkt dit.
De rustige innerlijke sfeer die tot stand komt door de bewegingen maakt het mogelijk dat geblokkeerde gedachtenpatronen oplossen en open gedragspatronen gestimuleerd worden, zonder dat er iets geforceerd of opgelegd wordt. Men leert psychische blokkades rustig te bekijken, te accepteren en los te laten.
Vergelijk hiermee het beoefenen van TCC met een "tegenstander". Kijk de tegenstander rustig aan, accepteer de aanval, geef mee en laat los, in één vloeiende beweging.
Dit is wel even een zijsprong naar het zelfverdedigingsaspect, maar het benadrukt dat verschillende aspecten niet los van elkaar te zien zijn en een eenheid vormen.

Door TCC wordt men zich bewust van de realiteit dat lichaam en geest één zijn. TCC stimuleert het harmonieuze evenwicht tussen denken en voelen, de linker- en rechter hersenhelft, innerlijk en uiterlijk, yin en yang. In ongeveer een jaar kan men geleidelijk, haast zonder het te merken, psychisch veranderd zijn. Als men terugkijkt ziet men het verschil. TCC forceert niets zodat extreme gedachten en emotionele patronen op een ontspannen manier afvloeien en men in evenwicht komt. Extreem negatief denken is ongezond, extreem positief denken is net zo goed ongezond.
Te veel yang of te veel yin slaat om naar z'n tegendeel.
Als deze omslag wordt tegengewerkt verkeert men in een labiele toestand en dit veroorzaakt eerst ongemak en later zelfs ziekte.

TCC - zachtheid overwint.
TCC leert ook dat zowel op het lichamelijke als op het psychische vlak zachtheid hardheid "overwint".
Hardheid is yang en kan in harmonie zijn met zachtheid (yin). Als beide in juiste relatie tot elkaar staan, blijven beide volledig in takt en gaan harmonieus in elkaar over.
In een rustige geestesgesteldheid kan je alles beter overzien dan in een haastige of gestesste geestesgesteldheid; waarin je dingen sneller over het hoofd ziet. Hoe rustiger de hersenen zijn des te beter en sneller kunnen ze reageren.
TCC stimuleert door de langzame, ritmische en vloeiende bewegingen hersengolven met een lagere frequentie.

TCC en levenskracht.
Verder leert TCC dat haastige acties uiteindelijk langer duren omdat ze snel vermoeien, terwijl rustige ritmische bewegingen veel langer volgehouden kunnen worden. Harde gewelddadige acties zijn een plotselinge uiting van kracht en kunnen niet continu voortgezet worden. Rustige en ritmische bewegingen kunnen continu voortgezet worden en zijn daarom doeltreffender.
TCC geeft door een juist energiegebruik lichamelijk en psychisch meer levenskracht.

4. Het zelfverdedigings aspect

Chinese monniken.
De Chinese monikken van weleer werden nogal eens aangevallen door rovers e.d. en deze monniken moesten zich op een wijze die een monnik waardig was kunnen verdedigen.
Om een dergelijke verdedigingskunst te ontwikkelen bestudeerden ze de dierenwereld. (Roof-)dieren gaan zeer efficiënt te werk. Ze vangen hun prooi met maximale aandacht en zo min mogelijk overbodige kracht, in één keer. De "prooi" dient net zo efficiënt te kunnen ontsnappen. Daarvoor is het noodzakelijk dat geen detail over het hoofd gezien wordt.
De monniken oefenden zich in deze technieken. In beweging is het lichaam van een dier licht, wendbaar en vloeiend. Als een snoer parels zijn alle onderdelen verbonden. Duwt men bijv. tegen de eerste parel, dan ziet men automatisch de laatste meebewegen. Aldus moet de energie in het lichaam functioneren. Een vlieg op de hand heeft effect tot in de voet.
De bewegingen zijn zonder vertraging of leemtes, holtes of uitsteeksels, zonder onderbreking en hervatting.

TCC en langzaam bewegen.
De bewegingen van TCC die zodoende ontwikkeld werden, worden door ons heel langzaam uitgevoerd, zodat men zich bewust kan worden van elk detail van iedere beweging: bewegingen als van een dier. Elke aanval is tegelijkertijd een verdediging.
Erg belangrijk is de bewegingen herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Omdat men de bewegingen bewust, heel langzaam doet en herhaalt, laat ieder detail van de bewegingen als het ware een spoor na in de hersenen. Dit spoor wordt door herhalen dieper.
Mocht de situatie zich voordoen dat men zich moet verdedigen, dan is men staat rustig te blijven zodat geen detail ontgaat. De nodige zelfverdedigingsbeweging gebeurt als het ware in een reflex én bijzonder snel. Dit komt doordat de beweging niet geblokkeerd en het spoor "open" is.
Snelheid wordt mede veroorzaakt door het verschil tussen maximale ontspanning en totale inspanning.
Dit verschil is bij de TCC student veel groter dan bij de doorsnee vechter, want er wordt in TCC voortdurend op ontspanning geoefend. Een aanval (yang) wordt afgeslagen door de aangevallen kant te ontspannen en gewichtloos te maken (yin) en in dezelfde als de aanval mee te bewegen. De lichaamskant die van de aanvaller vandaan is, draait in een richting van de aanval af, waardoor de aanvaller langs het lichaam heen beweegt en er dus geen harde tegenaanval of verdediging plaatsvindt. Yin en Yang zijn in harmonie.
Wanneer de tegenstander hard is, en ik ben zacht, heet dit er omheen buigen (meegeven). Wanneer ik de tegenstander volg en hij raakt in het gedrang, heet dit "kleven".
Wanneer de tegenstander snel beweegt, reageer dan snel.
Wanneer hij langzaam beweegt, volg dan langzaam.

Pushing hands.
Als vervolg op de korte vorm van 65 standen komt de zogenaamde "pushing hands". In tegenstelling tot de korte vorm die men alleen doet, doet men "pushing hands" met z'n tweeën. Men leert hier luisteren naar zichzelf, de eigen energie en luisteren naar de energie van de ander.
Zodoende komt men te weten wat de tegenstander wil gaan doen nog voordat hij dit daadwerkelijk doet. Ook dit leert men op dezelfde langzame wijze zodat men alle details leert kennen.

TCC - een bejaarde verslaat een jongere.
In de meeste gevechtstechnieken is het zo dat de sterkere de zwakkere overwint, en dat de trage het aflegt tegenover de snelle.
Dit is hoofdzakelijk het gevolg van lichamelijke kracht en minder van degelijk beoefende technieken. De techniek wordt echter niet vervolmaakt door lichaamskracht, maar door chi.
Immers, als een bejaarde een groep jongeren verslaat - wat bij TCC gebeurt, hoe zou dat te danken zijn aan kracht?
Wanneer er chi is, is er geen uiterlijke kracht, wanneer er géén chi is, is er louter spierkracht.
Bij TCC zal je dus geen spierversterkende oefeningen zoals push-ups tegenkomen.

5. Sport en Dans

TCC en sportblessures.
Volgens cijfers uit 1987 van het Ministerie van W.V.C. is in Nederland sprake van 1,2 miljoen sportblessures per jaar. Veel blessures worden veroorzaakt door overbelasting en het ontbreken van soepelheid van het lichaam. De meeste blessures hebben dan ook met enkels, knieën, schouders en polsen te maken.
Door TCC te doen leert men het lichaam minimaal én op de juiste manier te belasten. De spieren worden soepeler, de pezen langer en de botten buigzamer. Waar men in de sport iets bereikt door inspanning en concentratie, daar bereikt men met TCC hetzelfde door ontspanning en aandacht.
In TCC zitten bijvoorbeeld bewegingen van de armen die, als ze snel gedaan worden, te gebruiken zijn bij speerwerpen, discuswerpen, etc..

TCC en de benen.
Ook de benen worden goed "getraind", zodat toepassingen bij joggen, volleyballen, etc. voor zich spreken. Bij bijvoorbeeld ballet worden de enkels en de voeten onnatuurlijk belast. De spierspanning die hiervoor nodig is, wordt vaak niet opgeheven in het dagelijkse leven als men geen ballet doet. Dat kan later tot diverse klachten leiden. Door naast ballet TCC te doen, leert men de belasting van de voeten en enkels te laten plaatsvinden op een zo efficiënt mogelijke manier, met zo min mogelijk energie (zo ontspannen mogelijk).
De opgebouwde spierspanningen in de voeten en enkels kunnen door TCC te doen weer ontspannen worden.

Evenwichtig spiergebruik.
Op vergelijkbare manier kan TCC een prima ondersteuning zijn van de sport die je beoefent (atletiek, tennis, turnen, dart, etc.) en zullen de blessures afnemen, zoniet verdwijnen.
Degenererend kan gezegd worden dat TCC één en al warming up oefeningen zijn.
In tegenstelling tot een éénzijdig spiergebruik bij veel sporten, zijn de bewegingen van TCC zodanig opgezet dat men alle spiergroepen evenwichtig gebruikt en men het lichaam als een geheel leert gebruiken.

6. Het Spirituele aspect

TCC en bewust zijn.
De Taoïstische bewegingsleer TCC kent drie aspecten, te weten een lichamelijk, een geestelijk en een spiritueel aspect. Deze aspecten zijn niet los van elkaar te zien, ze worden beschouwd als een eenheid.
In de voorgaande hoofdstukken werd aandacht besteed aan het lichamelijke aspect.
Met het geestelijke aspect bedoelen we het denken en het voelen (psychisch/emotioneel).
Met het spirituele aspect wordt bedoelt het bewuste zijn: bewustzijn van zowel de lichamelijke en geestelijke aspecten als de verbondenheid met het omringende, de eenheid met het universum.

TCC is gebaseerd op het principe dat het menselijk lichaam een miniatuur universum is. Als je de wet kent van het individuele zijn, ken je de wet van het universum.
Het principe is op alle niveaus hetzelfde: zoals het in het groot is, zo is het in het klein, en bestaat uit de integratie van yin en yang.
Door de bewegingen van TCC stroomt de energie op den duur op zodanige wijze door het mikrokosmisch energienetwerk van de mens, dat die precies de kosmische wetten volgt: niet geforceerd of opgelegd. Zoals in de natuur alles cyclisch beweegt (voedselketens), zo ook in het planetenstelsel en zo ook in de mens.
Het spirituele proces dat door TCC gestimuleerd wordt, bestaat hieruit dat het bewuste zijn steeds ruimer wordt, dit is een proces dat we omwille van de bespreekbaarheid kunnen onderverdelen in drie stappen: TCC en de aarde stijl, de mensvriendelijke stijl en de hemelse stijl.

TCC en de aarde stijl.
De eerste stap is het samenbundelen van het bewuste zijn in de onderste Tan T'ien (lichamelijk zwaartepunt van het denken en voelen in rust). De onderste Tan T'ien ligt in de buik op ± 1/3 van vooraf gerekend op de lijn van ongeveer 2 vingers onder de navel naar het stuitje. De stijl die bij de eerste stap hoort, heet de "aarde stijl" en het is voornamelijk deze stap die Studio T'ai Chi Ch'uan onderwijst.

TCC en de mensvriendelijke stijl.
Bij de tweede stap hoort een andere stijl: "de stijl van harmonie" of de "mensvriendelijke stijl". Deze stap heeft als eindresultaat een liefdevolle geest, men voelt een verbondenheid met de mensen, alle mensen zijn samen één lichaam. Bij deze tweede stijl is de spirit (= het bewust-zijn) geconcentreerd in de middelste Tan T'ien (gelegen bij de maag).

TCC en de hemelse stijl.
In de derde stijl, "de stijl van integratie" of "hemelse stijl", die bij de derde stap hoort, is de spirit geconcentreerd in de bovenste Tan T'ien die in het hoofd gelegen is.
Deze laatste stijl integreert het individuele afgescheiden bewustzijn in de eeuwige onverdeelde eenheid. Het kleine ego smelt samen met het kosmische bewustzijn.
Deze stappen zijn niet altijd echt duidelijk van elkaar te onder-scheiden en lopen soms door elkaar heen.
Voor een algehele eenheid van lichaam, geest en bewust-zijn betekent de eerste stap op lichamelijk niveau dat alle organen, ieder deel van het lichaam op de juiste manier van energie wordt voorzien vanuit de onderste Tan T'ien (energiereservoir), en men dus gezond is. Het lichaam functioneert, zonder dat men zich er mee bezig hoeft te houden als een onverdeeld geheel.
Dit vergt uiteraard oefening en tijd. Op geestelijk niveau worden rust en openheid gestimuleerd. Linker- en rechterhersenhelft functioneren dan als één harmonieus geïntegreerd geheel en men overstijgt zodoende de afzonderlijke mogelijkheden van de hersenhelften.
Yin en Yang worden één en het geheel is meer dan de som der delen.

De Taoïst ontdekte door observatie van de bewegingen en ontwikkelingen van het heelal de natuurwet, dat stilte en beweging erlkaar onvermijdelijk volgen en inhouden. Stilte bevat een kiem van beweging in zich en roept z'n tegendeel beweging onvermijdelijk op, zo ook andersom. Algemeen bezien is beweging yang en stilte yin.
Yang heeft een kiem yin in zich en andersom, zodoende roepen ze elkaar op en houden ze elkaar in stand.

TCC en meditatief zitten.
Vele spirituele tradities houden zich alleen bezig met in meditatie zitten, dit stagneert o.i. de energie. Het meditatief zitten (yin) zou geharmoniseerd kunnen worden met lichamelijke activiteit (yang) TCC is een bewegingsleer die "in meditatie zitten" perfect balanceert. Wanneer men actief is, kan men zoeken naar de stilte in de activiteit. Wanneer men stil zit om te mediteren, kan men zoeken naar de creatieve beweging in de stilte. In alle dingen kan men de tegenstellingen combineren tot een onverdeeld geheel.

Wanneer ieder facet van het leven een uitdrukking is van de natuurwet, dan is men spontaan in harmonie met het universum.
Eén van de vele wegen hiertoe is T'ai Chi Ch'uan.

7. Tot slot

Alle aspecten van TCC verenigen zich in de vorm van 65 houdingen.
Tijdens de cursus komen de achtergronden niet zo uitgebreid aan bod, maar zijn we hoofdzakelijk bezig met het leren van de uiterlijke vorm en de innerlijke houding (leeg & alert). Het oefenen van de bewegingen werpt in het dagelijkse leven al snel z'n vruchten af (indien men iedere dag oefent). Bij ouderen genezen ouderdomskwaaltjes en sporten wordt nog gezonder. Het gehele lichaam gaat weer functioneren als een onverdeeld geheel, hetgeen gezondheid inhoudt. Ook de psyche wordt soepeler en energieker.

De korte vorm van 65 houdingen kan in vijf series van ieder tien lessen geleerd worden. Langzaam of snel leren maakt niet uit, het komt uiteindelijk toch neer op herhalen. Na het leren van de korte vorm van 65 houdingen zijn er cursussen voor verdere correcties en technieken als pushing hands en wordt gebruik gemaakt van andere energie-technieken om het bewustzijn van ons lichaam als energiestelsel te intensiveren. T'ai Chi Ch'uan geeft je door een efficiënter energie-gebruik meer levensenergie en is aan te bevelen voor alle leeftijden.

Jos Schütz-Visser & Martin     
en met dank aan al haar cursisten uit het jaar 1988.     


Martin Roek        

    


Taoïsme

Geschreven door Martin Roek - Update op 19 Augustus 2018

Een kennismaking
         met deze filosofie


Het uit China afkomstige Taoïsme is meer een filosofie dan een religie.
Tao betekent ´de weg´, doch hier wordt niet zozeer ´de weg´ zelf mee aangeduid maar meer het ´gaan van de weg´.