Gezondheid en Geest

De helende werking van de geest

Bill Moyers

399 Blz., ISBN 90 6533 346 0     
Uitgeverij Van Holkerma & Warendorf / TELEAC , 2015     


Hoe kunnen gedachten en gevoelens de gezondheid beïnvloeden? In hoeverre bepaalt een gemoedstoestand een genezingsproces? Tot voor kort werden dergelijke vragen in de westerse geneeskunde nauwelijks gesteld. Men behandelde lichamelijke klachten en verwaarloosde daarbij maar al te vaak de geestelijke factoren die een ziekte kunnen beïnvloeden. Het omgekeerde gold voor de behandeling van geestelijke klachten. De laatste jaren wordt er in steeds bredere kring vanuit gegaan dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en geest en dat er geen sprake is van een strikt onderscheid. Steeds vaker wordt teruggegrepen op ideeën uit het Verre Oosten en uit het klassieke Griekenland. Deze ontwikkeling heeft op haar beurt geleid tot een overdaad aan alternatieve therapieën en theorieën, waarbij de grens tussen geneeskunst en kwakzalverij volgens sommigen maar al te vaak wordt overschreden.

Bill Moyers, auteur van de bestseller Mythe en bewustzijn, tracht in dit boek dit controveriële gebied in kaart te brengen. Voor de gelijknamige Teleac-serie Gezondheid en Geest sprak hij met tal van wetenschappers, artsen, therapeuten en patiënten uit alle delen van de wereld en onderzocht hoe de moderne door technologie bepaalde behandelmethode kan profiteren van inzichten uit de traditionele geneeskunde. Dit boek geeft een belangwekkend verslag van deze ontmoetingen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina