I Stand With Standing Rock

Ook bereikbaar via   www.Standing-Rock.nl


Toen in mei 2014 de bouw van de Dakota Access Pijplijn aangekondigd werd, zou deze ten noorden van Bismarck aangelegd worden. Doch omdat men daar in Bismarck bezwaar tegen maakte omdat men bezorgt was dat hun drinkwater in gevaar zou komen, koos men in september 2014 voor een zuidelijkere route (zie MPRnews.org en The Bismarck Tribune).
Op 30 september 2014 maakte de Sioux bezwaar tegen het traject van de Dakota Access Pipeline dat nu hun drinkwater in gevaar zou brengen (zie ook: The Prairie Blog).
In mei 2016 begon men met de aanleg van de pijplijn.
In April 2016 kwamen de Sioux dan ook in actie om de grond en het water praktisch te gaan beschermen tegen de oliepijpleiding.
Volgens het Verdrag van Fort Laramie in 1851 tussen de regering van de V.S. en de oor­spron­ke­lijke bewoners was dit reservaat aan hen toe­ge­wezen, doch de regering van de V.S. heeft zich nog nooit aan dergelijke verdragen gehouden.
Ook bleek de pijplijn over oude begraafplaatsen van de stam te gaan en door een belangrijk archeologisch gebied.
Het Oceti Sakowin Camp bevindt zich in dezelfde vallei waarin Sitting Bull Chiefs van verschillende stammen ontmoette voor de slag met Custer bij Little Big Horn in 1876.
Hoewel ze Custer versloegen stierven velen bij deze slag.
Dit zijn de heilige gronden van de Sioux, de omringende heuvels bevatten de botten van hun voorouders.
Het Standing Rock Reservaat was oorspronkelijk een onderdeel van het grotere Sioux reservaat.
In 1877 werdt het verdrag tussen de Sioux en de regering van de V.S. geschonden door een deel van het reservaat; de Sacred Black Hills, van de Sioux weg te nemen, omdat daar waardevolle grondstoffen waren gevonden.
In 1889 werd het verdrag nogmaals ge­schon­den en werd het reservaat opgedeeld in zes kleinere reservaten, waaronder het huidige Standing Rock Reservaat.
(zie: StandingRock.org en ook: ABCnews.go.com).Heden staat het reservaat wederom onder druk vanwege een oliepijplijn die door het Standing Rock Reservaat aangelegd zou moeten worden. Deze pijplijn komt langs de Missouri bij Cannon Ball en bedreigt daarmee de drinkwater voorziening van miljoenen mensen.
Alleen al in Dakota zijn er ruim 250 olie lekages geweest de afgelopen 2 jaar bij vergelijkbare pijplijnen, dus hun zorgen zijn meer dan gegrond  (zie: USuncut.com en Wikipedia).
Het vredige verzet van de Sioux wordt buitenproportioneel door de politie aangepakt (zie o.a. Amnesty USA) en heeft sym­pa­thi­se­ren­de stammen vanuit heel Amerika op de been gebracht. Stammen die eeuwenlang met elkaar in conflict waren sluiten nu vrede en ondersteunen elkaar in het vreedzame verzet tegen de oliepijplijn bij Standing Rock. Voor het eerst in de ge­schie­de­nis werken meer dan 60 verschillende stammen samen! (zie: White­Wolf­Pack.com en HuckMagazine.com).
Maar ook Native stammen van over de hele wereld zoals de Maori steunen het vreedzame verzet bij Standing Rock. Overal ter wereld ontstaan groepen die Standing Rock ondersteunen!

(zie o.a. TheCanary.co).     

Standing Rock: een uniek keerpunt

De mensen in Standing Rock noemen zich geen demonstranten of protesteerders: dat is immers een negatief; ergens tegen. Men ziet zichzelf als water beschermers; voor het behoud van schoon drinkwater voor iedereen, beschermers van moeder aarde. Ze protesteren nergens tegen, ze beschermen alleen hun land en water tegen destrateuze exploitatie. Het beschermen van het water en van het land waar de voorouders begraven liggen doet men geheel vreedzaam. Iedere dag begint men met een gebedsceremonie/meditatie voor liefde en vrede voor iedereen dus ook de politie en de mensen die de pijplijn willen aanleggen.
Het is een vreedzame, spirituele beweging die handeld in de geest van zoals ooit Ghandi het verzet in India tegen de Engelse kolonialisatie succesvol organiseerde. De heren op de video hiernaast spreken dan ook over liefde geven en liefde en energie aan Moeder Aarde terug geven. Met angst en boosheid geef je kracht en energie aan de onderdrukkers, de agressors.
Charles Eisenstein schrijft dat deze vreedzame, geweldloze benadering niet alleen spiritueel maar ook politiek gezien een heel goede strategie is.
In deze benadering wordt ook voor de agenten gebeden en blijft men deze liefdevol benaderen.
Op ThinkProgress.org beschrijft men de spirituele betekenis van Standing Rock voor de hele wereld.
Het Nieuwetijdskind magazine noemt de ontwikkelingen rond Standing Rock een keerpunt en symbool van het begin van de Nieuwe Tijd... Make it so!

Geschiedenis kolonialisatie

Men schatte dat er ergens tussen 10 en 100 miljoen mensen in Amerika leefden voor de komst van Colombus (zie o.a. Britannica.com en Wisc.edu). Na de komst van Columbus halveerde de oorspronkelije Amerikaanse bevolking (zie: NationalGeographic). Rond 1900 waren er nog maar enkele honderdduizenden oorspronkelijke Amerikanen over!
Deze massale vernietiging van de oorspronkelijke Amerikaanse bewoners kan volgens vele geleerden toegeschreven worden aan verschillende oorzaken. David Stannard, Amerikaans historicus en hoogleraar American Studies aan de Universiteit van Hawaii, beschrijft in zijn boek American Holocaust dat de oor­spron­ke­lijke bevolking te lijden had onder geïmporteerde plagen en barbaarse wreedheden, waardoor 95% van de bevolking de dood werd ingejaagd.
Hij en vele anderen benadrukken dat de daders van de Amerikaanse Holocaust er dezelfde ideologieën op na hielden als later de architecten van de Nazi Ho­lo­caust (zie: American Holocaust).
De oorspronkelijke bevolking werdt gedwongen kinderen af te staan voor een Christelijke opvoeding, ze werden bij hun ouders weggehaald en wie niet mee wou werken werdt gevangen gezet.
Op deze scholen werden deze kinderen mishandeld, mochten hun taal niet spreken en hun eigen namen niet houden. (zie: PBS.org).
Het doel hiervan was de cultuur en de taal van de oorspronkelijke bewoners van Amerika van de Aard­bo­dem te doen verdwijnen.Facebook video

Dit gebeurde ook in Canada, die deze gang van zaken in 2015 als culturele genocide heeft erkend.
Hoewel men in de Verenigde Staten precies hetzelfde deed als in Canada, heeft de Verenigde Staten tot op de dag van vandaag (nog) niet erkend dat ze culturele genocide op de oorspronkelijke bevolking heeft gepleegt. De vernietiging van de Amerikaanse oorspronkelijke bevolking is de grootste vernietiging van een volk uit de geschiedenis, groter nog dan die tijdens de Tweede Wereld oorlog waarin zo´n zes miljoen Joodse mensen gedood werden!

Tot 1924 mochten de oorspronkelijke Amerikanen de aan­ge­we­zen reservaten niet verlaten en werden niet erkend als Amerikaanse burgers (zie Indian Citizen Act).
Ze mochten niet stemmen in alle 50 staten tot 1965.
Tot 1934 mochten ze ook geen eigen bestuur hebben (Indian Reorganization Act), hadden geen volledige vrijheid van meningsuiting, geen persvrijheid, geen recht op samenscholing en geen recht op een eerlijk proces tot 1968 (zie Indian Cival Rights Act).
Ze hadden geen volledige regilieuze vrijheden tot 1978 (zie Indian Religious Freedom Act), en konden hun eigen taal niet leren in scholen tot 1990 (zie Nativa American Languages Act).
Tot op de dag van vandaag vechten ze nog steeds voor sovereine rechten en de rechten die hun al toegekend waren in ver­schil­len­de verdragen... Wanneer je dit zo leest is het toch wonderlijk dat de Amerikanen niet de kant van de Nazi´s gekozen hebben in de Tweede Wereldoorlog...
Aanleg Dakota Access Pijplijn

De Dakota Access Olie Pijplijn komt langs de Missouri bij Cannon Ball en bedreigt daarmee de drinkwater voorziening van miljoenen mensen.
Alleen al in Dakota zijn er ruim 250 olie lekages geweest de afgelopen 2 jaar bij vergelijkbare pijplijnen, dus de zorgen van de Sioux zijn meer dan gegrond (zie: USuncut.com en Wikipedia)

Gesjoemel met de wet

Voor een oliepijplijn van bijna 1900 kilometer lang die door 4 verschillende staten loopt (Noord Dakota, Zuid Dakota, Iowa en Illinois) is het vereist dat er onderzoek gedaan wordt naar de impact op het milieu, het zogenaamde Environmental Impact Statement (EIS).
Hierin moet onderzocht zijn wat de risico´s zijn voor het milieu, de risico´s voor het drinkwater, de dieren, een kosten/baten analyse (o.a. hoeveel banen levert het op), enz..
Dit door de wet vereiste onderzoek is voor de Dakota Access Pijnlijn niet gedaan. Voor kleinere projecten, niet groter dan een acre, hoeft dit uitgebreide onderzoek niet gedaan te worden, daarvoor is alleen een Nationwide Permit 12 nodig.
Kleine projecten hoeven dan geen duur en omslachtig onderzoek te doen.

Voor de Dakota Access Pijplijn heeft men het project opgedeelt in stukjes zodat men niet het door de wet vereiste Environmental Impact Statement (EIS) hoefde te doen. Uit dat onderzoek zou namelijk komen dat wanneer de pijplijn er eenmaal ligt, deze nog maar een paar dozijn banen zou opleveren en dat de om­ge­ving waar de pijplijn doorheen gaat er verder niets aan heeft aan­ge­zien de olie deels voor het buitenland bestemd is (zie ook: Slate.com - profit en The Intercept - export en Robert F. Kennedy jr. - RT.com).
Daarbij brengen dergelijke pijplijnen risico's mee voor het drinkwater. Een kosten/baten analyse voor de omgeving zou dus niet zo goed uitpakken.
De Standing Rock Sioux stam wil dat het bedrijf zich aan de wet houdt en een Environmental Impact Statement (EIS) doet.

De constructie van de oliepijplijn moest, mede naar aanleiding van gerechtelijke procedures en ingrijpen van President Obama, tijdelijk stilgelegd worden en de vergunningen werden tijdelijk opgeschort  (zie o.a.: CCTV America en Ecowatch).
Men moest eerst meer onderzoek doen voordat de vergunning definitief goedgekeurd zou worden. Hoewel de vergunning dus tijdelijk opgeschort was ging de constructie van de pijplijn toch illegaal door onder bescherming van de politie! In de Verenigde Staten beschermd de politie nu dus met buitenproportioneel geweld (zie o.a. Amnesty USA en DemocracyNow) de illegale aanleg van een olie pijplijn tegen de vreedzame acties van de mensen vanuit Standing Rock die eisen dat het oliebedrijf zich aan de wet houd en de politie die wet handhaaft.
De omgekeerde wereld, Amerika op z´n kop, vandaar ook de Amerikaanse vlag op z´n kop...
Toen Trump tot president verkozen werdt was een van zijn eerste actie´s de aanleg van de Dakota Access Pijplijn goedkeuren, doch hierbij zijn een aantal wetten aan de kant geschoven. Dat kan natuurlijk niet, en daarin zijn de Standing Rock Sioux in juni 2017 dan ook in het gelijk gesteld (zie: EarthJustice.org).
Wat dit voor consequenties heeft is nog onduidelijk.

Standing Rock T-Shirts

Vanuit Standing Rock heeft men o.a. T-Shirts ontworpen om zo aandacht te vragen en tegelijk daarmee hun acties te financieren. Op veel facebook groepen en website´s werdt hier misbruik van gemaakt, men verkocht nagemaakte #NoDAPL Tshirts e.d. terwijl men niet doneerde aan Standing Rock. (zie: Dailykos  &  Buzzfeed).
Wil je toch iets kopen en zeker weten dat er gedoneerd wordt aan Standing Rock, shop dan bij: TheNTVS.com  &  Official Standing Rock Shirt

Steun vanuit Nederland

Vanuit Nederland is er veel ondersteuning voor Standing Rock.
Lex Olthof en Robert Bridgeman zijn naar Dakota geweest en hebben de indrukwekkende documentaire More Than A Pipeline gemaakt (met Nederlandse ondertiteling).
In Nederland zelf hebben we met vreedzame actie´s de INGbank en de ABN AMRO zover gekregen dat ze zich terug getrokken hebben uit de financiering van de Dakota Access Pijplijn
(ING: NOS en NU.nl, ABN-AMRO: NU.nl).
Hiernaast zie je enkele Nederlandse facebook pagina´s van groepen die hier hun bijdrage aan geleverd hebben. Ik heb niet alle Nederlandse facebookgroepen vermeld, van één groep weet ik uit eigen ervaring dat die er sexistische ideeën op na houden.
Ze hebben het idee gevat dat omdat in Standing Rock het verzet door vrouwen gestart is, ook in Nederland "alleen vrouwen acties en cere­mo­niën initiëren en mannen dit slechts mogen on­der­steu­nen en volgen"  Dit is een zo goed als letterlijk citaat van wat de betreffende dame zei, samen met een andere deelneemster aan de ceremonie verbaasden we ons nog over deze vreemde gang van zaken na afloop.... Ook bij iemand anders van diezelfde groep navraag gedaan over deze sexistische gang van zaken (want dat kan toch niet waar zijn!), en die kwam met eenzelfde verhaal over de vrouwen van Standing Rock en dat de vrouwen in Nederland acties en cere­mo­niën initiëren, de mannen volgen, enz.. Die mensen hebben er duidelijk niets van begrepen, dis­cri­mi­na­tie op basis van geslacht is toch zo absurd!
Dit heeft niets te maken met het gedachtengoed dat vanuit Standing Rock uitgedragen wordt!  Ik dacht dat we nu toch richting een tijdperk gingen waarin mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn.
Ik distantieer me van dergelijke groepen dus die vindt je dan ook niet op deze pagina terug.

Laatste stand van Zaken

Leuk om te vermelden is dat de Standing Rock Sioux Tribe begin Juni 2017 een prijs heeft gewonnen van 1 miljoen om te investeren in de transitie naar schone energie vanwege hun strijd tegen de pijplijn!
Dit artikel is up to date tot en met juni 2017. Natuurlijk is het lang niet volledig maar de belangrijkste punten zijn hier benoemd. In de linker kolom zie je veel links naar website´s en facebook pagina van de Standing Rock groepen zelf en van enkele support groepen, ook enkele in Nederland. Hier vindt je de laatste ontwikkelingen rond Standing Rock, de Dakota Access Pijplijn en vergelijkbare zaken. Zelf blijf ik Standing Rock ook volgen en zal ik meedoen met ondersteunende acties in Nederland, doch ik zal dat niet meer in dit artikeltje verwerken.

Martin Roek , 12 Juli 2017     An Ye Harm None

Geschreven door Martin Roek - Update op 20 Oktober 2019

"Wanneer het niemand schaadt, doe wat je wilt" houdt in dat je anderen ook vrij laat te zijn wie ze zijn, dat andere ook vrij zijn te doen wat ze werkelijk willen. Dat geeft vaak toch wel de nodige problemen....


De Grote Boycot

Geschreven door Martin Roek - Update op 10 Mei 2020

De Grote Boycot bestaat uit het niet meer kopen van zaken die slecht zijn voor mensen, dier en de natuur. Er zit gif in ons voedsel, drinkwater, pannen hebben een giftige anti aan­bak­laag, medicatie is vaak slecht voor de gezondheid, we worden ziek van WiFi en mobiele telefoons...


Little Grandmother

Geschreven door Martin Roek - Update op 29 Febr. 2024

Kiesha Crowther zou op haar 30ste door inheemse Amerikanen van de Sioux en/of Salish ingewijd zijn tot sjamaan van deze volken danwel alleen van de stam der vele kleuren. Van deze oudsten zou ze de naam "Little Grandmother" gekregen hebben. Sindsdien reist Kiesha de wereld rond en geeft lezingen en workshops voor flinke prijzen. De Sioux en de Salish kwamen echter in opstand tegen deze praktijken en bleken haar helemaal niet te kennen...