De Grote Boycot

Boycot alles wat slecht voor je gezondheid is    267

In de film La Belle Verte (The Green Beautifull) konden we zien hoe een grote boycot van alle producten die slecht zijn voor de mensen, dieren en de natuur voor een grote verandering zorgden.
Wanneer de grote, vervuilende industrie diens producten niet meer kan verkopen, raken ze vanzelf hun macht en invloed kwijt!
Met de uitbraak van het COVID-19 virus zagen we hier een goed voorbeeld van: wanneer mensen massaal thuis blijven en niets kopen, heeft dat destrateuze gevolgen voor de economie.
Eerder zagen we de invloed van gewone mensen in Nederland met de acties voor Standing Rock. De ABN-AMRO en de ING-Bank werden onder druk gezet hun financiering van de Dakota Access pijplijn terug te trekken. Mensen werden opgeroepen hun bank- en spaarrekingen bij deze banken op te zeggen en over te stappen naar een andere bank plus tal van andere acties om de aandacht op de problemen van Standing Rock te vestigen. Deze aanpak werkte bovenwel goed, zowel de ABN-AMRO als de ING-Bank trokken zich terug uit de financiering van de pijplijn! (ING: NOS en NU.nl, ABN-AMRO: NU.nl).

Giftig voedsel

We worden langzaam vergiftigt door allerlei chemische rotzooi in ons voedsel en drinkwater. Chemische kleurstoffen, smaak­stoffen, concerveringsmiddelen, suikers en andere giftige stoffen.
Recentelijk kwam in het nieuws dat er te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen zitten in de IJsjes van Ben & Jerry, dat onze aardbeien behoorlijk giftig zijn en dat een chemisch bedrijf in Dordrecht de chemische stof Genx in het drinkwater loost. Deze chemische stof wordt o.a. gebruikt voor de Teflon anti-aanbaklaag in pannen, waarover hieronder meer.
Onze planten en ons voedsel wordt vergiftigd met pesticiden terwijl hier goede alternatieven voor zijn. We zien ook steeds meer plastic theezakjes die allerlei chemische weekmakers aan de thee toevoegen. Onlangs verscheen in de Telegraaf een artikeltje dat het aantal gifstoffen in patat, ontbijtboek, chips, brood en koffie verminderd moet worden.
Tevens wil de Voedselautoriteit het als veilig aangeduide E621 (Ve-Tsin) terugdringen in het voedsel omdat dit in zoveel producten blijkt te zitten dat we hier teveel van binnenkrijgen.

    (Andere benamingen voor E621: Mononatriumglutamaat, glutamaat, glutamaatzuur, plantaardige gehydrogeneerde oliën en vetten, gehydrogeneerde eiwitten, gelatine, calcium- of natriumcaseïnaat, toegevoegde gist, gistextract, monokaliumglutamaat. Zie: www.neee.nu).

Wanneer bekend wordt dat een bepaalde stof schadelijk is, wordt de benaming op het etiket aangepast naar een minder bekende benaming voor dezelfde stof. Dit is opzettelijke misleiding en dus opzettelijke vergiftiging!
Er bestaan ook geen gezonde vruchtensappen, dit zijn gewoon suikerdrankjes. Je kan beter de vruchten zelf eten waarin ook alle vezels e.d. nog inzitten die niet in de sapjes zitten. Alle fris- en vruchtensappen zijn suikerdrankjes (zie o.a. NU.nl en Is dit wel gezond.nl).
Suiker is een gif dat overal in zit, maar de chemische suikervervangers zijn zo mogelijk nog ongezonder! Zo blijkt de zoetstof aspartaam een bijsmaakje te hebben (zie: Aspartaam.nl, Aspartaam.com en Gezondheidenvoeding.nl).
Een gezond alternatief: onbespoten groente en fruit e.d., drink kraan­water ipv suikerdrankjes. Het grootste deel van wat je in de super­markt ziet is overbodige, ongezonde, ziekmakende rotzooi. SVP niet kopen!

Ziekmakende apparaten

We zagen hierboven al dat chemische bedrijven Genx in het drinkwater lozen, deze stof wordt gebruikt voor het produceren van Teflon, dat als anti-aanbak laag wordt gebruikt in pannen waarin we ons voedsel bereiden. Er zijn voorvallen bekend van kanarie's die plotseling stierven in huizen waarin met deze pannen voedsel bereid werdt: de Teflon anti-aanbaklaag in de pan bleek hiervoor verantwoordelijk. Eet smakelijk!
Teflon begint steeds meer in opspraak te komen, zie ook CNBC 9 juli 2018 en Wikipedia.   Chemours hoeft de uitstoot echter niet in te perken (zie NOS.nl) omdat het niet echt een bedreiging is voor de gezondheid (van het bedrijf?), omwonenden worden echter geadviseerd geen groenten uit eigen tuin te eten. Kortom, de omgeving en omwonenden worden vergiftigd met de goedkeuring van de overheid en het rechtssysteem.

Een ander controversieel apparaat is de Magnetron, in het Engels de Micro-wave. Hierin wordt met micro-straling het voedsel in no-time van binnenuit verhit. Regulier onderzoek (gefinancierd door de industrie) zegt dat alles veilig is, onafhankelijke onderzoeken geven meer verontrustende resultaten (zie: Rudolf de Wit, Mercola.com en Healthy.net).
Ook bij het opwarmen van eten door middel van inductie worden vraagtekens gezet (zie: aHealthyLife.nl).

Als laatste voorbeeld van een ziekmakend apparaat dat we dagelijks gebruiken bekijken we de mobiele telefoon. Sinds er vraagtekens gezet worden bij de stralingseffecten van mobiele telefoons, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek gefinancieërd vanuit de industrie dat we ons nergens zorgen over zouden hoeven te maken.
Doch uit onafhankelijk onderzoek komen toch weer verontrustende gegevens dat de straling niet goed is voor de hersenen en kanker kan veroorzaken. (zie: DokterDokter.nl,   ScientificAmerican.com,   Teule blz.55-65,   Sangen & Tazelaar blz.35-40,   Haas blz.13-24,   v.Huffelen blz.105-113).
Blijkbaar volgt de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek hoe je de vraag stelt, de vooropgezette overtuiging van de onder­zoe­ker beïnvloed het uiteindelijke resultaat. Wat deze vooropgezette overtuiging is, is te achterhalen door te kijken wie het onderzoek financiert.

Tegenwoordig staan we thuis bloot aan verschillende stralingsbronnen: de WiFi, de Decttelefoon, de mobiele telefoon, de slimme gas- en electrameter, en je hebt nu ook al koelkasten en wasmachines met een WiFi internetaansluiting.... De Ultra High Frequency wordt gebruikt voor televisie, mobiele telefonie, de magnetron, babyfoons, de slimme gas- en electra meter, de HomePlug, enz....
Van een zendamateur hoorde ik dat als je buren hebt die een HomePlug gebruiken, een groot gedeelte van het radio-spectrum vervuild is, en dus onbruikbaar om te ontvangen en beluisteren. Deze ondingen zenden 24 uur per dag uit en gebruiken de bedrading van het huis en vaak dat van de buren als antenne. De gehele wijk staat dan bol van de elektro smok! (Zie o.a. Veron.nl en YouTube).
Laten we van onze omgeving één grote magnetron oven maken!
Dan vliegen de vogels al geheel gaar zo onze mond binnen!
Misschien toch de WiFi in huis uitzetten, de Dect telefoon weg en alles weer ouderwets bekabelen, maar LiFi lijkt ook een goed alternatief!

Farmaceutische medicatie

De Deense hoogleraar Peter Gøtzsche schrijft (Blz.305) dat ge­nees­mid­delen tegen ADHD levensgevaarlijk zijn (methylfenidaat zoals in Concerta en Ritalin), ze kunnen net zoals cocaïne het hart beschadigen en ook nog eens blijvende hersenschade ver­oor­zaken. Ze zouden ook op latere leeftijd bij 10% van de kinderen die deze medicatie gebruikt een bipolaire stoornis veroorzaken.
In Nederland is deze medicatie nog steeds de aanbovelen medicatie bij ADHD, terwijl er heel goede natuurlijke alternatieven zijn (zie: ADHD­ken­mer­ken.net).
De onafhankelijke organisatie die de behandel richtlijnen opstelt blijkt helemaal niet zo onafhankelijk te zijn, dezelfde personen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van deze richtlijnen staan ook op de loonlijnst van de Farmaceutische industrie wiens medicatie ze aanbevelen in de behandel richtlijnen... follow the money...
(Zie ook: Ref.Dagblad - Arsten worden bijgeschoold door reclamebureaus
 & NRC.nl - Arsten accepteren giften van medicijnfabrikanten
 & Trouw - Er wordt gesjoemeld met data bij vrijwel alle medicijnen)
.

Het boek Dodelijke Medicijnen van Peter Gøtzsche beschrijft een zeer verontrustende gang van zaken rond de Farmaceutische Industrie. Peter Gøtzsche heeft voor de Farmaceutische Industrie als artsen­be­zoe­ker gewerkt en is nu hoogleraar geneeskunde in Denemarken. Deze klokkenluider spreekt dus uit eigen ervaring vanuit de Far­ma­ceu­tische Industrie.
De Engelse psychiater Ben Goldacre schrijft over vergelijkbare misstanden binnen de Farmaceutische Industrie als Peter Gøtzsche vanuit zijn eigen ervaringen als psychiater.
Lynn McTaggert schrijft weer vanuit haar ervaringen als patiënt. Na een langdurige periode van stress kreeg Lynn McTaggert last van allerlei vage klachten. Na een lange tocht langs reguliere artsen en alternatieve artsen was er na drie jaar nog geen diagnose of enige verbetering. Lynn McTaggert kwam toen op het punt om de verantwoordelijkheid voor haar gezond zelf te nemen en zelf op zoek te gaan naar een diagnose. Ze vondt toen een beschrijving van een vrij nieuw, onbekend ziektebeeld dat goed aansloot bij haar symptomen en vondt een arts die haar daar bij kon helpen. Het antwoord lag niet alleen in medicatie maar ook in voeding en haar leefwijze. Belangrijker nog was dat Lynn McTaggert op democratische wijze samen met de arts haar klachten en behandeling besprak als gelijkwaardige partners (zie Blz.18). Lynn McTaggert ging zich na haar herstel verdiepen in de moderne geneeskunde en kwam dezelfde zaken tegen als de beidde geneesheren hierboven be­schre­ven. Dit resulteerde in het opzetten van een nieuwsbrief en uiteindelijk het tijdschrift: What Doctors Don´t Tell You.
Overal ter wereld zien we dat steeds meer artsen vraagtekens beginnen te zetten bij de huidige farmaceutische medicatie.

Cumulatief effect

Natuurlijk heeft men het helemaal bij het rechte eind wanneer men onderzoek doet naar één stofje in het drinkwater: het is zo minimaal aanwezig dat het niet schadelijk voor de gezondheid kan zijn. Ook dat ene giftige stofje in ons voedsel waar men onderzoek naar deed bleek dan zo minimaal aanwezig zijn dat het onschadelijk zou moeten zijn...
De apotheek houdt goed in de gaten of de medicatie die we van verschillende artsen krijgen elkaar niet tegenwerken of juist versterken, doch helaas zijn fouten met medicijnen een belangrijke doodsoorzaak op de derde plaats na kanker en hart- en vaat­ziek­ten!
Waar echter totaal geen onderzoek naar gedaan is, is naar de verzameling van al die troep bij elkaar (het cumulatief effect), het effect van al die stofjes in ons drinkwater én al die rare stofjes in ons voedsel én de schadelijke stofjes die vrijkomen bij verhitting, én die irriterende stofjes in onze medicatie, én de straling van allerlei ver­schil­len­de apparaten, dat alles allemaal bij elkaar; wat voor effect heeft dat op onze gezondheid? Waarom zouden we uberhaubt accepteren dat we iedere dag weer blootgesteld worden aan giftige en schadelijke stoffen? Aan schadelijke straling? Een keer een beetje kan geen kwaad, maar elke dag urenlang? Iedere dag giftige stoffen consumeren kan zich ophopen, dat ene stofje kan dan wellicht geen kwaad, maar in alle producten bij elkaar die we gedurende een hele dag consumeren zitten veel meer van die "enkele stofjes die afzonderlijk geen kwaad kunnen"! Hoe al die verschillende stofjes elkaar beinvloeden is niet onderzocht. Ik zou dit risico niet willen nemen!

TTIP, CETA, JEFTA

Er is veel ophef over deze handelsverdragen omdat hierin constructies zitten die de normale rechtsorde en politieke besluitvorming omzeilen zodat fabrikanten producten kunnen verkopen binnen Europa die niet aan de Europese normen voldoen. Kortom ze kunnen hun rotzooi hier verkopen zonder dat via de Europese regelgeving we er wat tegen kunnen doen.
Maar we kunnen er wel degelijk wat aan doen!
Namelijk die rotzooi gewoon niet kopen!
 (Zie: Verhaeghen Blz.101-102).

De Grote Boycot

Ik hoef geen giftige troep in m'n drinkwater en voedsel, ik hoef geen plastic theezakjes, giftige dampen die vrijkomen van m'n pannen, dagelijkse blootstelling aan straling van magnetrons, WiFi en mobiele telefoons, geen medicatie die meer kwaad dan goed doet, ik wil geen geld besteden aan deze bedrijven om die zo van invloed te blijven voorzien!
Ik ga niet wachten op ingrijpen door de politiek, een actiegroep, tot de supermarkt tot inkeer komt, de multi-nationals niet de winst maar mensen voorop gaan stellen, nee, ik neem zelf verantwoordelijkheid!
Ik koop geen rotzooi meer!
Zoals ook te zien was in de film La Belle Verte is het...

Tijd voor een grote boycot!


Martin Roek      An Ye Harm None

Geschreven door Martin Roek - Update op 20 Oktober 2019

"Wanneer het niemand schaadt, doe wat je wilt" houdt in dat je anderen ook vrij laat te zijn wie ze zijn, dat andere ook vrij zijn te doen wat ze werkelijk willen. Dat geeft vaak toch wel de nodige problemen....
De Griep

Geschreven door Martin Roek - Update op 10 September 2021

Honderd jaar geschiedenis van de Griep in het kort en de zoektocht naar medicatie om complicaties te voorkomen en te genezen; Tamiflu®, Enchinaforce®, de jaarlijkse griepvaccinaties...