Gunivortus Goos

Schrijver van boeken
over heidense onderwerpen

   196
Gunivortus Goos schrijft al vele jaren over allerlei heidense onderwerpen. Hij begon te schrijven onder het pseudoniem GardenStone om prive en schrijverschap een beetje te scheiden, doch dat lukte niet erg dus hij heeft het pseudoniem losgelaten en publiceert nu onder zijn eigen naam. Artikelen verschijnen op zijn website Boudicca.de en z'n boeken verkoopt hij via zijn site www.hg-shop.eu.
Gunivortus Goos heeft niet alleen heel veel research gedaan waaruit de onderstaande boeken zijn voortgekomen, maar heeft ook heel veel praktische ervaring opgedaan met heidense bijeenkomsten, magisch werk, werken met runen, met trance en met heidense goden en godinnen, met name met de Godin Holle. Gunivortus Goos is een praktiserent heiden met beidde benen stevig op de grond, zijn boeken zijn gebaseerd op grondige research, nuchter en waar nodig kritisch. Bijvoorbeeld zijn boek Germanic Magic getuigt van zowel goede research als ook van heel veel praktijkervaring met magie en runen.
Ik ben een groot fan van zijn publicaties en ik heb al zijn boeken! Gunivortus Goos publiceert in meerdere talen, o.a. Engels, Duits en Nederlands. Wanneer een boek in het Nederlands verschenen is zal ik hieronder de Nederlandstalige versie tonen, Gunivortus is echter gestopt met Nederlandstalige publicaties, dus dan heb ik de Engelstalige uitgave gekocht.


De Nerthus Claim
De titel zegt al genoeg: de Godin Nerthus waarvan we alleen een beschrijving bij Tacitus tegenkomen wordt door vele geclaimd: Tacitus zou het over Rugen, Alsen, Seeland, Funen, Fehmarn, Gotland, Helgoland, of nee over Kraantje Lek bij Overveen hebben! Ik heb dit boek geraadpleegd voor m'n artikeltje over de Godin Nerthus op: www.Godinnen.info, maar dit boek van Gunivortus Goos gaat veel dieper op het onderwerp in.
Meer over het boek: De Nerthus-claim - 2011


Het Mercurius - Wodan complex
Tacitus schreef 2000 jaar geleden dat de Germanen boven alles Mercurius vereerden. Men neemt tegenwoordig aan dat dit Wodan zou moeten zijn geweest, doch Gunivortus Goos laat in dit boekje zien dat dit helemaal niet zo vanzelfsprekend is.
Meer over het boek: Het Mercurius - Wodan complex - 2011


The Wild Hunt and Furious Host
In dit Engelstalige boek kijkt Gunivortus Goos naar mythen over de Wilde Jacht vanuit heel Europa, vanaf de eerste eeuwen van onze jaartelling tot op heden. We gaan er vaak van uit dat Odin / Wodan de Wilde Jacht rond de Yuletijd leidt, doch Gunivortus laat zien dat dit niet in de Edda's te vinden is en dat de teksten die men hiervoor aanvoert niet over een jaarlijkse Wilde Jacht gaan maar over het éénmalige Ragnarok...
Meer over het boek: Wild Hunt and Furious Host - 2012


Odin - Een mythologische wandeling
Zeer interessant boek waarin de vele facetten van Odin belicht worden; in het boek wandelen we door de oude verhalen langs minstens 34 routeplaatsen, zoals Odin en de scheppingsmythe, Odins naam, Odin en Rinda, Frigg, Gefjon, Mimir, Kolna, Mithothin, Skadi, Loki, Freya, de runen, mede, de Walkuren, Odins zonen, dochters, Odin en de Nornen en nog vele andere invalshoeken rond Odin. Leuk opgezet, goed leesbaar en bovenal ook goed onderbouwd!
Meer over het boek: Odin - Een mythologische wandeling - 2014


Gods of the Germanic Peoples 1 & 2
In deze twee, samen ruim 600 bladzijden tellende boeken, vindt je een (Engelstalig) overzicht van zo'n 270 Germaanse Goden en Godinnen! Gunivortus beschrijft de vindtplaats (tekst en/of archeologische opgraving), duidt de naam, geeft de tekst of laat een afbeelding zien van de archeologische vondst (vaak een votiefsteen) en geeft een omschrijving van iedere god en godin! Deze boekwerken waren voor mij een must-have! Een zeer waardevolle bron van goede informatie!
Deze boeken zijn echter niet meer te krijgen, Gunivortus heeft deze uitgave vervangen door de Illustrated Lexicon of Germanic Deities waarin alle Goden en Godinnen uit deze twee boeken opgenomen zijn, plus nog 20 erbij!  (zie verderop).
Meer over: Gods of the Germanic Peoples 1 & 2 - 2014


Eostre - Ostara - Eostar
In dit Engelstalige boekje doet Gunivortus verslag van zijn onderzoek naar de Godin Ostara. De titel dekt heel goed de inhoud: Eostre, Ostara, Eostar: feiten, aannames, vermoedens, speculaties, gissingen en onzin. Van de aanname dat de paashaas en de paas-eieren door het Christendom overgenomen zijn vanuit oude Germaanse en/of Keltische tradities is geen bewijs te vinden. Sporen van een Godin Ostara zijn ook niet echt heel hard, er bestaan Godinnen namen die er op lijken zoals Oster, doch veel verwijzingen dateren uit de 17de en 18de eeuw. We zien wel een grote gelijkenis met de Godin Austriahena, waarvan zo'n 150 votiefstenen zijn gevonden uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Austra betekend Oosten, doch of het hier dan om Ostara gaat is speculatief...
Meer over het boek: Eostre - Ostara - Eostar - 2015


Goden van de Lage Landen
In dit boek vindt je een beschrijving van ruim 40 goden en godinnen die vereerd werden door de Germaanse volken in Nederland en België. Gunivortus bespreek de oude teksten waarin deze goden genoemd worden en de archeologische vondsten waarop deze goden voorkomen. Dit is één van de weinige Nederlandstalige boeken met een overzicht van goden en godinnen die hier vereerd werden! Een wat ruimer opgezet boek dat zich op de goden en godinnen van heel Europa richt is: Westerse Goden en Godinnen van Joke & Ko Lankester, doch de meeste goden en godinnen die je in het boek van Gunivortus tegenkomt vindt je niet in dit boek van Joke & Ko Lankester. Voor mij is en blijft dit boek van Gunivortus Goos een van die zeldzame pareltjes over Goden en Godinnen uit deze regio! Meer over het boek: Goden van de Lage Landen - 2015


Nehalennia
Een boek helemaal gewijd aan de Godin Nehalennia waarvan honderden vondsten zijn gedaan rond Domburg en Colijnsplaat in Zeeland. Dit is een geheel bijgewerkte, herziene uitgave van het gelijknamige boek Nehalennia uit 2009, dat ik ook in m'n boekenkast heb staan. Gunivortus analyseert de gevonden votiefstenen en aan de hand van wat er op die stenen is te zien komt hij tot een goed uitgewerkte duiding van wat voor een Godin Nehalennia zou kunnen zijn geweest in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Dit boek over Nehalennia verscheen in het Duits en in het Nederlands, in het Engels is er praktisch geen goede informatie over Nehalennia. Tijdens ons gesprek met Gunivortus in onze Paganpraat Podcast bleek dat hij bezig is met een Engelse vertaling van dit boek, dat zeker zeer nodig is en een grote leemte zal vullen! Meer over het boek: Nehalennia - 2016


At Elder Shrines
In dit Engelstalige boek onderzoekt Gunivortus Goos de Franken en hun pagan gedachtengoed. Één van de stammen die later samen met andere stammen bekend zouden worden als de Franken waren de Klein Chauken, die uit een gebied kwamen dat nu als Groningen bekend staat, de geboorteprovincie van Gunivortus Goos. Tijdens een lezing van Gunivortus over zijn boek tijdens een Lente bijeenkomst in mei 2019 van de Pagan Federation in Lunteren had hij er duidelijk lol in dat hij en de Franken wortels in Groningen hadden! Gunivortus kiest onderwerpen om onderzoek naar te doen omdat hij dat leuk vindt, wat dan resulteerd in een zeer uitvoerig boek, waarin naast de geschiedenis ook uitgebreid aandacht wordt besteed aan het pagan gedachtengoed!
Meer over het boek: At Elder Shrines - 2017


Goddess Holle
Dit Engelstalige boek is een grondige herziening met belangrijke toevoegingen van het eerder uitgegeven boek Goddess Holle uit 2002/2011. Gunivortus heeft alle mogelijke invalshoeken rond de Godin Holle in dit boek bekeken; plaatsnamen, namen van planten, sprookjes, mythen en sagen, de Godin Holle in poëzie, wat onderzoekers over haar geschreven hebben, religieuze facetten en zelfs culinaire aspecten! Wederom een zeer volledig boek waarin alle mogelijke aspecten en invalshoeken rond de Godin Holle aan de orde komen! Goed onderbouwd en uitgewerkt, bovendien prettig leesbaar!
Meer over het boek: Goddess Holle - 2019


Germanic Magic
Op dit moment ben ik dit Engelstalige boek aan het lezen. Het boek is onderverdeeld in drie delen: 1. De geschiedenis van de runen, 2. De mythologie rond de runen, en 3. Modern magisch werken met de runen. Dit laatste deel is het omvangrijkst. Ik heb nu het zeer interessante eerste deel over de geschiedenis gelezen en ben nu halverwege het deel over de mythologie rond de runen. In het derde deel van dit boek (Blz.153 t/m 470) vinden we oefeningen, magie met runen, orakelen met runen, enz.. Dit is werkelijk het meest uitgebreide boek over runen dat er te vinden is! Meer over het boek: Germanic Magic - 2019


The Secrets of the Mist Witches
Engelstalig boek over de Witte Wieven in de provincies rond het grensgebied van Nederland en Duitsland maar Gunivortus kijkt ook naar vergelijkbare verschijnselen van over de hele wereld. Gunivortus bekijkt in dit boek hoe men in het verleden naar de Witte Wieven keek en geeft uit iedere Nederlandse en Duitse provincie een overzicht en voorbeelden. Prettig leesbaar boek dat meer diepgang heeft dan de meeste boeken over de Witte Wieven, die vaak alleen de mooie verhalen verzamelen. Gunivortus kijkt ook naar hoe andere auteurs in het verleden naar de Witte Wieven keken en geeft natuurlijk ook zijn eigen visie op de Witte Wieven...
Meer over het boek: Secrets of the Mist Witches - 2022


Illustrated Lexicon of Germanic Deities
In dit Engelstalige overzichtswerk vindt je 290 Germaanse Goden en Godinnen! Ik heb dit boek naast Gods of the Germanic Peoples 1&2 gelegd waarin 270 Germaanse Goden en Godinnen staan beschreven. Zo te zien staan alle Germaanse Goden en Godinnen uit dit eerdere werk allemaal in deze uitgave, die wat compacter is vormgegeven, de informatie aangevuld en verbeterd is en er bovendien nog 20 Goden en Godinnen aan zijn toe­ge­voegd! Dit boek vervangt dus Gods of the Germanic Peoples 1&2. Gunivortus heeft totaal zo'n zes jaar onderzoek gedaan voor dit overzicht van Goden en Godinnen, wat een uiterst degelijk overzichtswerk heeft opgeleverd!
Meer over: Illustrated Lexicon of Germanic Deities - 2022


T(h)ing
Engelstalig boek over het T(h)ing, dit zijn bijeenkomsten in de open lucht, vaak onder een lindeboom, waaronder men zaken bespreekt en besluiten neemt, ook gerechtelijke besluiten, waarvan het woord rechtsge-ding getuigt. Gunivortus heeft vele Ding-plaatsen gevonden in heel Europa, waaronder ook in Nederland en België, doch het grootste deel van het boek behandeld Ding-plaatsen in Duitsland. Enkele Ding-plaatsen had ik in Nederland al eens bezocht, zoals de Dingspelerberg bij Markelo  (Goos Blz.224 en een Ding-plaats in Anloo  (Goos Blz.217-218) en zelfs een Ding-plaats die Gunivortus wel op een kaartje op Blz.232 heeft staan maar verder niet in z'n boek bespreekt: de Schepelenberg in Heemskerk. Er staan ook nog veel plaatsen in die ik zeker eens wil gaan bezoeken, leuk en inspirerend boek!
Meer over het boek: T(h)ing - 2023


Verder lezen

Website van Gunivortus Goos: Boudicca.de
en z'n boeken verkoopt hij via zijn site www.hg-shop.eu

Martin Roek      Paganpraat podcast

Geschreven door Martin Roek en Zia Elohka - Update op 13 juni 2024

Een Podcast over Goden, kracht­plaatsen, natuur spirits en andere heidense zaken.
Met Martin Roek, webmaster van www.Paganweb.nl en vele andere websites met paganistische inhoud en Zia Elohka, priesteres in de Tempel van de Godin in Amsterdam (www.GodinnentempelAmsterdam.nl).
De laatste afleveringen gaan over:
Bonus Aflevering: Het zonnewiel van Tiel,
Afl.24: Twee OBOD Druïden
Afl.25: Odin - Wodan
Afl.26: Energetische Bescherming
Afl.27: Rituelen
Afl.28: Sekten
Alf.29: met Indy over Vrijmetselarij
Beluister deze podcasts op spotify via: www.Paganpraat.nl