Pagan Federation
Lente Bijeenkomst - Geworteld in Traditie

Lezingen en workshops van Rich Eduard, Sorita d'Este, Frigga Asraaf, George Mensink en Rachel Getrouw van YslashY, Gunivortus Goos, Soleil en Jochem Verdonk    217
Zaterdag 25 Mei 2019 ben ik naar de PFI Lente Bijeenkomst geweest in Lunteren waar ik een aantal bekenden weer heb gezien en ook veel nieuwe gezichten. Na een welkomswoord van Morgana werd de dag ingeluid door een Vredesvlam ritueel van Frigga Asraaf.
Het was een mooi ritueel waarin we even stilstonden bij wat vrede en vrijheid inhoud; mensenrechten, toegang tot schone natuurlijke bronnen voor alle levende wezens, gelijkwaardigheid, enz.. Iedereen in de kring kreeg ook de gelegenheid om in één woord uit te drukken wat vrede voor hem of haar inhield. Ik hoorde o.a. rust, balans, vrijheid en respect door de verschillende bezoekers noemen.
De Vlam voor Vrede werd gesymboliseerd door een kleurrijk koord dat de hele groep rondging en ritueel in stukjes geknipt zodat iedereen een deel had van dit koord; de vlam voor vrede.
Wanneer je het koord (hieronder) bekijkt zie je een mooie vlamstruktuur.


Er was deze dag heel veel te zien en te doen, vaak ook tegelijkertijd, dus ik moest een keuze maken. Hieronder dus een verslagje van een groot deel van deze boeiende dag...
Serotia Vors schreef een verslag over de workshop "Beperkingen ont-perken" van Jochem Verdonk en Soleil Poortman.Indonesisch Animisme

Geschreven door Martin Roek
Rich Eduard van de Stichting Aliran vertelde enthousiast over het animisme op Indonesië. Hoewel Indonesië in naam het grootste Islamitische land ter wereld is, zijn veel mensen alleen op papier en cultuur Islamitisch en leeft het Animisme sterk in Indonesië, waarbij ook de oude Goden en Godinnen en de voorouders geëerd worden. Zo zien we tussen de verkopers op markten mensen die kruiden verkopen die voor ritueel gebruik bedoeld zijn. Een overeenkomst die Rich Eduard noemde tussen Wicca en het Indonesisch animisme is het gebruik van de Athame en de Kris (Keris), hoewel er natuurlijk ook traditionele verschillen zijn in het gebruik. Rich Eduard noemde een uitgebreid onderzoek van Gerald Gardner naar de Kris (Keris) en rituele wapens van Maleisië, en had dit boek ter inzage meegenomen.
Rich Eduard wisselde zijn boeiende verhaal af met adem­ha­lings­oefen­ingen en een heerlijke meditatie waarbij we gezamenlijk de -Ro- klank zongen terwijl Rich Eduard dit begeleide met zang en heerlijke Indonesische muziek.
Na afloop had ik het gevoel maar weinig gehoord te hebben over het Animisme in Indonesië, Rich Eduard is een enthousiaste verteller die nog veel meer te zeggen heeft!De heidense Franken

Geschreven door Martin Roek
Gunivortis Goos, ook bekend als GardenStone, vertelde ons over de geschiedenis van de Franken terwijl Frigga Asraaf op hetzelfde moment een workshop gaf rond de Godinnen van de Lage Landen. Een lastige keuze maar zoals je ziet heb ik gekozen voor de lezing van Gunivortis Goos.
Gunivortus Goos wist ons ongelooflijk veel informatie te vertellen in het korte tijdsbestek dat hij voor zijn lezing had.
Gunivortis is een geboren Groninger en had er lol in dat de oorsprong van de Franken in deze regio gelegen zou zijn. De Chauken trokken vanuit Hugmerki (Groningen) naar het Zuiden waar ze zich vermengden/aansloten bij de Saliërs, na verloop van tijd mogelijk gedwongen door omstandigheden verder zuidelijk trokken waarbij zich mogelijk Bataven bij hen aansloten/geannexeerd werden.
Deze groep trok verder Zuidelijk, vermengde zich onderwerg met andere groepen en vestigden zich uiteindelijk ergens in het Romeinse Rijk. Deze groep zal later dan door anderen aangeduid worden als "De Franken", met de groeten uit Groningen dus!
Dit was dan een heel korte indruk van de lezing van Gunivortus Goos, wiens lezing weer een heel korte indruk van de informatie was die in zijn boek "At Elder Shrines" over de Heidense Franken te vinden is. Zijn boek over de Heidense Franken kon je hier en ook in zijn webshop kopen voor 22 euro, bij Bol.com voor meer dan het dubbele... Tot zover deze reclame voor één van m'n favoriete schrijvers...


Lunch

Het was nu ongeveer 12:30 uur geworden, en in het centrum waar de PFI Lente Bijeenkomst gehouden werd kon men iets voor de lunch halen. Van te voren was gevraagd naar een ieders speciale dieetwensen zodat hier rekening mee gehoud kon worden. Ik had een lekker vegetarisch kroketbroodje en een heerlijke linzensoep. Goed verzorgd allemaal!


Martin Roek      Beperkingen ont-perken
van Jochem Verdonk en Soleil Poortman

Geschreven door Serotia Vors     

Ik ben gaan zitten voor de workshop met een insteek van nieuwsgierig zijn naar hoe mensen met een beperking aankijken tegen het deelnemen aan rituelen, en vooral waar zij dan tegenaan lopen en wat wij/ik als rituelen organisator dan zou kunnen doen om daarin tegemoet te komen.
Wat ik miste in de hele discussie was de link naar het paganisme, we zaten tenslotte op de PFI dag in Lunteren. Het was eigenlijk een algeheel iets, waar je ook tegenaan kan lopen bij een fotocursus of zo. Het kwam er voornamelijk op neer dat wij als rituele organisatoren dus rekening moeten houden met de keuze van onze locatie, toegankelijkheid, zodat er dus inderdaad door iedereen, slecht lopend, blind, rolstoel of wat dan ook, gewoon meegedaan kan worden. Wat ik wel fijn vond was de opmerking van Soleil dat indien er dus een ´probleem´ zich voordoet, zij zelf de verantwoording neemt in het vragen van hulp of zorgt voor extra begeleiding van haarzelf.
Loop ik toch tegen de ´vorm´ aan van eventuele inwijdingen, en ja, toch ook locaties. Heksen lopen nu eenmaal graag door bos, moeilijke paden en staan vaak op plekken die niet makkelijk te bereiken zijn als je slecht ter been bent, laat staan in een rolstoel zit. Dat zou dan een ´aanpassing´ van een coven worden als er keuze van toelating is. Natuurlijk moeten we kijken met een toelating wat iemand juist te bieden heeft kwa kennis en creatieve inbreng, dat zou eigenlijk de voornamelijke reden moeten zijn. Maar we zitten ook met de praktische kant, er zijn binnen een coven ook mensen nodig die sjouwen, dingen bouwen etc. En wat mij betreft, mensen kiezen voor een coven om diens regels en hetgeen ze doen, juist die uitstappen naar de natuur in al zijn ondoorgrondelijkheid. Dan moet je als coven dus ook beseffen dat je andere dingen gaat organiseren op andere plekken, en ook inwijdingen zal je moeten aanpassen naar een fysieke manier die wel mogelijk is.
In het 2dedeel van de workshop kregen we kaarten met de naam van een God/Godin erop, en werd het ons duidelijk dat alle namen uitgedeeld een handicap hadden. Onze groep had Odin, de oppergod van de noordse mythologie. Hij heeft een oog afgestaan aan de reus Mímir om van de bron van wijsheid te mogen drinken en dat ligt nu helemaal op de bodem van de bron. Interessant was het nabespreken van al die goden en hun handicap, meer dan 40 Goden uit circa 20 pantheons hebben een handicap, zowel vanaf geboorte als verworven. Sinds deze workshop komen de twee raven van Odin; Huginn en Muninn in allerlei dingen aan mij voorbij. Blijkbaar wordt het eens tijd om mezelf daarin te verdiepen, gezien de betekenis van deze raven; gedachte en geheugen. We konden nog een lijst meenemen met informatie over diverse Goden met een handicap, dat heb ik dus ook gedaan, geeft toch een ander inzicht in deze Goden.
Ik heb na de workshop nog even met Jochem nagepraat over het onderwerp en de invulling en omdenken van de problematiek van het ont-perken. Dat geeft mij in ieder geval toch wel wat vraagstukken en stof tot na te denken wat mogelijk is, en vooral wat haalbaar is zonder dat je de opzet van rituelen en inwijdingen te niet doet.
Of misschien is dit toch redelijk aan te passen c.q. fysiek mogelijk te maken voor iedereen.
Kortom, een leerzame workshop wat mij betreft

Serotia Vors     Sjamanistische TranceReis - Water

Geschreven door Martin Roek
Er was veel belangstelling voor de Trancereis begeleid door George Mensink & Rachel Getrouw van YslashY. Er was maar net aan genoeg plaats in het zaaltje. Nadat George Mensink ons verteld had wat de bedoeling was, deden we een rituele reiniging met Florida water waarmee Rachel Getrouw iedereen langs ging. De trancereis werdt ingeleid door Rachel Getrouw met de oceandrum en George Mensink met een klankschaal, George begeleide ons naar de oever van een groot meer. Vanaf het strandje liep een steiger het meer op en aan het einde van de steiger sprongen we het water in. Terwijl we gewoon konden blijven ademen gingen we dieper en dieper totdat we bij een licht kwamen. Dit licht gingen we binnen en op dit punt liet George ons los en vervolgden we ieder onze eigen reis. De klankschaal en Oceandrum verdwenen en we werden begeleid door een lekker stevig, strak ritme van George Mensink & Rachel Getrouw op hun sjama­nen­drums. Nadat we ruim de tijd hadden voor onze trancereis stopte de drums en begeleide George ons weer net zo rustig terug uit het licht, via het water, de steiger terug naar het strand van het grote meer, terwijl we de klankschaal en oceandrum geluiden hoorde.
Ik vond het een heerlijke trancereis waarin ik leerzame, verhelderende beelden heb gezien en die, wat ik later vernam, ook bij anderen het nodige hadden losgemaakt!


Martin Roek      The Witches´ Goddesses

Geschreven door Martin Roek
Sorita d´Este vertelde ons over de Godinnen die genoemd worden in The Charge of the Goddess. Deze begint als volgt:

The Charge Of The Goddess
Listen to the words of the Great Mother, who was of old also called Artemis; Astarte; Dione; Melusine; Aphrodite; Cerridwen; Diana; Arianrhod; Isis; Bride; and by many other names.

Deze tekst wordt toegeschreven aan Doreen Valiente en vinden we in The Gardnerian Book of Shadows (Blz.5) uit 1949.
Na de opening die je hierboven ziet vervolgt de Charge of the Goddess met dat men éénmaal per maand op een geheime plaats samenkomt. Deze tekst vinden we bijna letterlijk terug aan het eind van het eerste hoofdstuk van "Aradia, or the Gospel of the Witches" uit 1899.
Andere delen uit de Charge of the Goddess vinden we terug in de teksten van Aleister Crowley uit o.a. 1919  (Zie:  d´Este Blz.139 e.v.,  Patheos.com & Wikipedia).
Nadat Sorita d´Este ons over de geschiedenis van The Charge Of The Goddess had verteld gingen we ons verdiepen in de Godinnen die in deze mooie tekst genoemd worden.
Een paar van de genoemde namen bleken geen Godinnen te zijn; Cerridwen en Melusine komen in de oude teksten niet als Godinnen voor. Melusine was een waternifm die met een mens trouwde (Wikipedia) en Cerridwen was de moeder van Taliesin (Wikipedia).
De Godinnen Artemis en Diana worden vaak aan elkaar gelijk gesteld, het zijn beidden maagdelijke Godinnen o.a. van de jacht.
De Godin Dione is de moeder van Aphrodite, die vaak weer ge­lijk­ge­steld word aan Astarte; beidden Godinnen van huwelijk, liefde en vruchtbaarheid.
Sorita d´Este vertelde dat deze zo op eerste gezicht zo positief over­ko­men­de Godinnen van de liefde ook hun duistere kanten hebben, denk maar aan de oorlog die voortkwam uit de liefde tussen Paris en Helena van Troje  (Wikipedia).
Sorita d´Este kon een hoop vertellen in haar lezing van een uurtje, ze vertelde met veel kennis en enthousiasme. Zeer inspirerend om haar boek Wicca Magickal Beginnings waarin dit o.a. allemaal aan de orde komt te gaan lezen!


Martin Roek      PFI Lente Bijeenkomst 2019

Tussen de lezingen en workshops door kon je langs verschillende kraampjes, o.a. van de mensen die de workshops en lezingen gaven maar ook kraampjes met dromenvangers, stenen, sieraden, enz.. Met een afsluitend ritueel begeleid door Frigga Asraaf was de PFI Lente Bijeenkomst dan afgelopen, ik vond het een heel geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar! De PFI is een mooie organisatie die mensen vanuit verschillende stromingen bijeen brengt. Bezoek hun website eens: http://NL.PaganFederation.org en ook het PFI Forum.

Martin Roek