Heksia 2023

Festival in Eindhoven in het teken van Mabon
   141
In het weekend van 23 en 24 September 2023 was er in het Prehistorisch Dorp in Eindhoven weer een editie van Heksia. Weken van te voren waren de beidde dagen al helemaal uitverkocht! Zaterdag was het wat fris met af en toe een buitje, Zondag hadden we een lekker zonnetje en was het zelfs warm. Eigenlijk zou ik Zaterdag m'n eigen Mabonviering hebben in Eindhoven, doch die ging helaas niet door omdat ik plots moest werken. Zondag was ik gelukkig wel vrij zodat ik wel naar Heksia kon!


Mabonviering
Tijdens Heksia 2023 hadden we een moderne Mabonviering begeleid door Argante van Avalon. Het werd een heel ander ritueel dan vorig jaar, dat meer 'historisch' geïnspireerd was. Deze keer was het een heel fijn modern ritueel met een duidelijke opening en afsluiting waarbij de vier richtingen uitgenodigd en na afloop bedankt werden, en rituelen die goed bij Mabon aansloten. Mabon is een oogstfeest, dus je kan overdrachtelijk kijken naar de oogsten in je leven; in werk, hobbies, relaties, vriendschappen. Je hebt 'oogsten', dingen in je leven die je misschien liever kwijt bent; 'mislukte oogsten', 'overwoekerde oogsten', dingen die je eigenlijk liever los wilt laten, zoals de bomen nu hun herfstblaadjes loslaten. Dat wat we zouden kunnen loslaten schreven we op een briefje, waarna we dit aan het vuur toevertrouwden met de woorden: 'verbrand, en laat los'.
Vervolgens keken we naar onze oogst, naar waar we dankbaar voor waren. Dat kunnen de mensen om je heen zijn; vriendschappen, relaties, leuk werk, een leuke studie, mooi weer, eindelijk met pensioen, enz.. Dat waar we dankbaar voor waren schreven we op een nieuw briefje, dat we bij ons hielden. Deze oogsten uit ons leven werden bekrachtigt met de oogsten uit de natuur. Er gingen koperen keteljes de kring rond met eikeltjes voor kracht, hazelnoten voor wijsheid en kastanjes voor bescherming. We kregen het keteltje van onze linkerbuur met de betreffende wens voor kracht, wijsheid danwel bescherming, pakte er een uit en gaven het keteltje dan door aan onze rechterbuur met de betreffende wens. Vervolgens stopte we ons briefje met het eikeltje, hazelnootje en de kastanje in het buideltje dat we gekregen hadden. In de komende donker wordende dagen van de winter zouden we af en toe even het briefje kunnen bekijken. Een steuntje voor de donkere dagen. Met Imbolc, begin februari, zouden we het briefje kunnen verbranden en de noten met een dankritueel aan de natuur terug kunnen geven. Hiermee besloten we dit mooie mabonritueel en bedankte we de vier richtingen, waarna het mabonritueel afgelopen was.


Wyrd-Web ceremonie
De Wyrd-web ceremonie is een modern Germaans/Teutonisch ritueel ontwikkeld door David van Mirkrida.
De term Wyrd komt van de Nornen; de schikgodinnen uit de Noorse mythologie, die het lot door middel van runen in de wereldboom Yggdrasil vastleggen. De Nornen verblijven bij de bron van Urd bij Yggdrasil. De Norn verbonden met het verleden heet ook Urd en de naam Urd is in het oud-Engels Wyrd
 (zie Bates Blz.115Dr.J.Crawford  YouTube  &  Wikipedia).
Voordat we aan de Wyrd web ceremonie begonnen kregen we eerst veel achtergrond informatie van David over de gedachten en mythologie achter het Wyrd web. David vertelde hoe de wereld vanuit de Scandinavische mythologie door reuzen gecreëerd was, over het ontstaan van de Noorse Goden zoals Odin en de schepping van de negen werelden. Acht van deze werelden waren in het Wyrd web vormgegeven als de spaken, die in het centrum van het web bij elkaar kwamen bij de negende wereld, Midgard. De acht spaken hadden ieder hun eigen kleur.
De draden tussen de spaken symboliseerden de nornen; de rode lijn symboliseerd de Norn Urd; dat wat geweest is. De roze lijn de Norn Verdandi; het heden, het wordende nu.
De blauwe lijn staat voor de Norn Skuld; de toekomst.
De binnenste lijn staat voor Ginnungagap of Ragnarok wat hier in het web de kloof in het midden symboliseerd; het niets, het einde en een nieuw begin.
Tot zover de informatieve introductie van David, die ik hier maar heel kort beschreven heb; David vertelde ook uitgebreid over de negen werelden, de achtergronden van de Nornen en over Ginnungagap en Ragnarok.
Vervolgens vertelde David iets over de vier runen Isa (ᛁ), Uruz (ᚢ), Algiz (ᛉ) en Mannaz (ᛗ).
We deden oefeningen die de betekenis van deze vier runen symboliseerden; met bewegingen gaven we vorm aan deze runen terwijl we klanken maakten die bij deze runen hoorden. Nadat we dit een beetje geoefend hadden, deden we met ze allen deze vier rituele handelingen viermaal achter elkaar, gericht op de vier windrichtingen. David noemde dit Runedalini, van Kundalini; runenyoga is geïnspireerd op de Hindoeïstische Yoga filosofie  (zie ook Ingsson Blz.6-8  &  12Plowright Blz.137-139Thorsson Blz.58-59).
Na het Runedalini ritueel werden we uitgenodigd om een rune te pakken die voor ons lag en die ondersteboven op een van de punten waar de draden elkaar kruisen te leggen terwijl David en zijn vrouw Naomi een lied zongen. Nadat we de runen op de kruispunten van het Wyrd web gelegd hadden konden we een rune pakken die op één van de kruispunten lagen. Ik had de Tiwas rune gepakt die lag op de zwarte Helheim lijn op de roze webdraad van Verdandi; het heden. David ging iedereen afzonderlijk langs om te vertellen wat de rune betekende in relatie tot de plaats waar deze lag. Dit was bij mij en volgens mij ook bij anderen heel toepasselijk en to the point. De Wyrd-web ceremonie was een mooi en indrukwekkend ritueel dat je zeker eens gedaan moet hebben.
 (Meer inforamtie: The Norns - Karen Bek-Pedersen,   Rune Might - Edred Thorsson,   Rune Yoga - Frodi Ingsson,   Runic Magic through Movement - Claire Bellenis,   Voluspa, Seiðr as Wyrd consciousness - Yngona Desmond,   The Wisdom of the Wyrd - Brian Bates,   Mimisbrunnr.info en  Youtube; Dr.Jackson Crawford - The Norns, Wyrd and Fate)


Seiðr en Sittanlezing
Naomi van Mirkrida gaf een interessante lezing over Seiðr en Sittan. Sittan is geïnspireerd op tradities uit de regio noord-west Duitsland en noord-oost Nederland, Seiðr komt uit het oude Scandinavië. Naomi vertelde dat ze haar inspiratie voor Sittan via haar moeders lijn heeft gekregen. Beidde hebben veel over­een­komsten: beidde werken met een staf; bij Seiðr heeft men ijzeren Seiðr-staven in graven gevonden, bij Sittan werkt Naomi met een houten staf. Tijdens mijn Seiðr training bij Zia Elohka gebruikte ik ook een houten staf. Mogelijk dat men in het oude Scandinavië ook een houten staf gebruikt zou kunnen hebben, doch er zijn alleen ijzeren Seiðr staven teruggevonden. Zowel bij Seiðr als bij Sittan wekt men een trance op met zang en worden de voor­ouders geraapleegd. De staf symboliseerd als het ware je ruggegraat maar ook de wereldboom Yggdrasil. Bij Seiðr raadpleegt men ook wel de Goden wat minder of niet bij Sittan gebeurt.
Het woord Sittan is een Angelsaksisch (oud Engels) woord en betekend zitten  (zie:  ProQuest.comWiktionaryWordsense.eu).
Seiðr is wat lastiger te duiden, het kan koord betekenen, of via een verband met spinnen in verband staan met de staf. Seiðr is een vorm van magie waarbij men net als bij Sittan zit met een staf.  (WikipediaYouTube Dr.Jackson Crawford).
Zowel Seiðr als Sittan zijn gericht op praktische zaken in het hier en nu. Zelf heb ik een aantal jaren een Seiðr training gedaan bij Zia Elohka, zodat ik wat Naomi vertelde helemaal herkende en goed kon plaatsen. Sittan is een moderne hedendaagse traditie ontwikkeld door Naomi, geïnspireerd op Seiðr en oudere tradities uit de moederlijn van Naomi  (zie Mirkrida.com).
Naomi richt zich tegenwoordig niet zozeer meer op Seiðr maar voor­name­lijk nog op Sittan , voor zover ik heb kunnen nagaan is Naomi de enige die deze traditie kent en onderwijst; ik heb uitgebreid op internet en in mijn boekenkast gezocht, Naomi om titels gevraagd, doch er is niets over Sittan te vinden.  (Zie ook: Nine Worlds of Seid magic - Jenny BlainSeidr - Linda WormhoudtThe Viking Way  - Neil PriceVoluspa, Seiðr as Wyrd consciousness - Yngona DesmondMirkrida.com  en  Seidr.nl)


Volkshekserij
Heel leuk en interessant was de lezing over Volkshekserij door Holle. Ze is eigenlijk haar hele leven al heks nog voordat ze van de hekserij gehoord had. Ze heeft later ook een aantal jaren in een coven gezeten doch daar heeft ze zich van losgemaakt; ze houdt niet zo van hokjes, is aards en nuchter, is gediplomeerd herborist en houdt ook van wetenschap.
Volkshekserij zien we overal; zowel bij boeren als in de kerk. Bijvoorbeeld door een kaarsje voor iemand op te steken zend je liefdevolle energie naar de betreffende persoon; een magische handeling die men vaak niet zo snel hekserij zou noemen. Volkshekserij is dus heel wat anders dan Wicca, dat meer een religie is. Volkshekserij kom je overal tegen, zoals iets afkloppen om de boomgeesten om bescherming te vragen, een knoop in je zakdoek leggen om iets te onthouden en het gezegde "knoop dat maar goed in je oren". Wanneer iemand niest wensen we iemand gezondheid (bless you), komt van vroeger toen dacht men dat je ziel uitgeniest kon worden. We zien kaarsenmagie waarbij men kaarsen uitblaast terwijl men een wens doet. Men hangt ook wel een amulet in de auto, bijvoorbeeld de hand van Fatima of van de heilige Christoffel om te beschermen tegen ongelukken.
Wat we ook zien is dat men een hoefijzer ophangt met de opening naar boven om geluk aan te trekken.
Een ander interessant gebruik is het maken van een heksenfles. Een heksenfles biedt bescherming tegen negatieve invloeden en werd vaak ergens bij de voordeur begraven, zodat er geen negativiteit naar binnen kon komen. In een heksenfles doet men allerlei afstotelijke zaken: scherpe ijzeren nagels, glas, mesjes, doornen, bijtende zure stoffen zoals azijn en urine. Holle had ooit last van allerlei negatieve zaken; kinderen met nachtmerrie's, dingen die mis gingen. Ze heeft toen met natuurlijke middelen een heksenfles gemaakt en thuis ergens bij de voordeur gezet, waarna alles weer beter ging. Dat kan natuurlijk toeval zijn, maar het hielp dan in ieder geval om verandering te bewerkstelligen.
In Turnhout (België) heeft men de enige heksenfles op het Europese vasteland gevonden, de meesten vondt men in Engeland. Mogelijk dat dit in Europa ook wijd verbreid was, maar dat er veel weggegooid is en verloren is gegaan.
Ook wijdverbreid is dat je van een Vlier af moest blijven, wanneer je een Vlier zou omhakken, zou iemand in je familie kunnen komen te overlijden. Een Vlier zou verbonden zijn met een heks en in Keltische tradities met de Godin.
Men bond ook wel linten aan bepaalde bomen om een ziekte over te dragen of voor bescherming, zoals we dat bezongen zien in het lied Tie a yellow ribbon 'round ol' Oak tree van Tony Orlando.
Volkshekserij heeft altijd al bestaan, dit soort gebruiken zijn los van een religie of godsdienst altijd doorgegeven. Holle had nog veel meer interessants te vertellen, dit is slechts een korte samenvatting van haar enerverende lezing.


Heksia 2023
Natuurlijk was er nog veel meer te doen tijdens Heksia, er waren vele interessante kraampjes, je kon diverse workshops doen, er was de Zonnewielceremonie van Philip van der Zee die ik vorig jaar tijdens Heksia 2022 gedaan heb, er waren bomen en plantenwandelingen, er was historisch theater en er was een bandje die historische muziek ten gehore bracht.
Kortom, een meer dan een dagvullend programma!

Martin Roek      Heksia 2022

Geschreven door Martin Roek - Update op 19 Februari 2023

Heksia festival van 24 en 25 september 2022 in het Prehistorisch Dorp in Eindhoven, met o.a. een prehistorisch Mabon ritueel, laby­rinth­lopen, een bomenwandeling en veel rond de moderne hekserij.De Nornen

Geschreven door Martin Roek - Update op 16 oktober 2023

De Nornen uit de Noorse mythologie zijn drie schikgodinnen bij de bron Urd onder de wereldboom Yggdrasil.
Ze bepalen het lot van zowel de goden als van mensen, maak kennis met dit machtige drietal...