Analyse van de corona maatregelen

Bijgewerkt op 19 juli 2023    453

Alvorens we ons gaan verdiepen in de genomen maatregelen rondom het corona-virus is het raadzaam eerst terug te kijken naar de geschiedenis rond het griep virus.

De Griep

Geschreven door Martin Roek - Update op 10 September 2021

Honderd jaar geschiedenis van de Griep in het kort en de zoektocht naar medicatie om complicaties te voorkomen en te genezen; Tamiflu®, Enchinaforce®, de jaarlijkse griepvaccinaties...Uit deze geschiedenis rond de griep leren we dat er in het verleden flink bezuinigd is op de ziekenhuis capaciteit waardoor er tijdens de griepgolf van 2018 een tekort aan ziekenhuis bedden was, patiënten naar andere ziekenhuizen overgebracht moesten worden en het personeel overbelast was. Ten tijde van de Mexicaanse griep in 2009 bleken de virusremmers niets te doen en waren de vaccins met het experimentele adjuvant schadelijker dan de griep. Laten we ook eens kijken naar de effectiviteit van andere vaccins...

Vaccinaties

Geschreven door Martin Roek - Update op 18 Juli 2023

Na de ontdekking van vaccins tegen de pokken en mazelen wist men deze ziekten succesvol te voor­komen. Recent onderzoek leert ons dat niet alle vaccins zo goed werken, sommige combinatie vaccins werken beter dan anderen terwijl o.a. vaccins tegen de griep en corona maar weinig uit blijken te halen...Vaccins met verzwakte levende virussen blijken dus het effectiefst, dit soort vaccins hebben de pokken en polio praktisch van de aardbodem doen verdwijnen en zouden de mazelen de wereld uit kunnen helpen!
Helaas blijken de vaccins tegen de griep en tegen corona niet zoveel te doen. Een ander beschermingsmiddel dat men in de middeleeuwen en in het begin van de negentiende eeuw tijdens de Spaanse griep veel gebruikte waren mondkapjes. Doch onderzoek uit die tijd liet toen zien dat de mondkapjes die toen gebruikt werden niets deden, zijn de huidige mondkapjes beter?

Mondkapjes

Geschreven door Martin Roek - Update op 28 Februari 2023

Volgens het RIVM boden mond­kapjes slechts schijnveiligheid, dit blijkt nu ook uit de meest recente wetenschappelijke onderzoeken. Mondkapjes kunnen ook schadelijk zijn; baat het niet, dan schaad het wel...Mondkapjes blijken dus niet tegen virussen te beschermen en zijn meer een politiek middel om daadkrachtig optreden te laten zien en een veilig beschermd gevoel te creëeren. Een politiek zoethoudertje dus, schijnveiligheid. Men wist dat mondekapjes niets deden doch het werd desondanks verplicht, evenals lockdowns met avondklokken...

Corona lockdowns

Geschreven door Martin Roek - Update op 19 Juli 2023

We zagen verschillende maatregelen rond lockdowns in verschillende Europese landen. In Nederland moesten scholen sluiten terwijl in Zweden de scholen voor kinderen tot 16 jaar open bleven. In het ene land zagen we avondklokken, in andere landen helemaal niet. Welk effect hadden de lockdown maatregelen in de verschillende landen?Strenge lockdowns met avondklokken bleken terugkijkende met Ernst Kuipers niets te doen, wat ook uit diverse weten­schap­pe­lijke onderzoeken bleek. De corona-toegangspas creëerde een vals gevoel van veiligheid en werkte zelfs contra-productief.
Dus, we hadden slecht werkende vaccins, mondkapjes die niet tegen virussen beschermen, lockdowns die geen enkel effect hadden en een corona toegangspas die averechts werkte. We zagen geen verschil in ziekenhuisopnames en sterfgevallen ten gevolge van corona tussen landen als Nederland, België, Duitsland en Zweden; die een heel verschillende aanpak hadden. De strenge aanpak met lockdowns, verplichte mondkapjes en corona passen maakten geen verschil met de losse aanpak in Zweden zonder lockdowns, zonder corona passen en zonder verplichte mondkapjes. Bovendien had die strenge aanpak zelf een negatieve impact die vele malen schadelijker was dan schadelijke gevolgen van het corona virus.
De aanpak in Zweden was dus veel beter. Wat in Zweden beter had gekund was de zorg voor de kwetsbare ouderen. Wanneer we ooit weer een pandemie met een vergelijkbaar virus zouden krijgen, weten we nu dat we ons beter kunnen focussen op het beschermen van de kwetsbare groep en de zorg daar op inrichten.
Mondkapjes, lockdowns en toegangspassen bleken geen invloed te hebben gehad op het voorkomen en verminderen van zieken­huis­opnames en sterfgevallen.
De mRNA vaccins en vector vaccins deden ook weinig, vaccins met een verzwakte levende ziekteverwekker bleken veel effectiever.
Vanuit gebrek aan kennis en voornamelijk paniek hebben veel landen buitenproportionele maatregelen genomen, terwijl men zich in Zweden veel meer richtte op wat wetenschappelijk bekend was en men zich niet gek liet maken.
In het noordelijke Zweden wist men als enige land het hoofd koel te houden...
(Zie ook: Businessinsider.comScientificFreedom.dkSpectator.co.ukUnherd.com)

Martin Roek