De Zonnekalender van Tiel

Het archeologisch rapport
   < 137
Op vrijdag 20 oktober 2023 presenteerde men in het Gemeentehuis van Tiel het archeologisch rapport van de opgravingen in Tiel. Het 13 boeken tellende rapport werdt officeëel overhandigd aan de wethouder Frank Groen, waarna acht archeologen ieder een lezing hielden van ongeveer 20 minuten over hun onderzoeksgebied en specialisatie.
Aan het woord kwamen o.a. S. Knippenberg (Archol) over het oudste dorpje in het Rivierenland, Theo ten Anscher (RAAP) over de vele vondsten rond de Swifterbandcultuur, Cristian van der Linde (BAAC) vertelde over het rituele landschap rond de Zonnekalender, J. van Kerckhove over de herkomst van aardewerk uit de Romeinse tijd, W. Roessingh (ADC) en D. Habermehl (VUhbs Archaeology) vertelden over de bevolkingsveranderingen in de Romeinse periode, H. van der Velde (ADC) vertelde over een villa uit de Romeinse tijd en een kasteelheer uit de Middeleeuwen en E. Norde (RAAP) over een merkwaardig erf uit de elfde eeuw.

Je kan dit allemaal rustig even nalezen in onderstaande boeken:


De 3 delen over de opgravingen in Tiel-Medel-Hazenkamp en De Reth
zijn als pdf's te downloaden van www.VUhbs.nl / ACD Beesd
4 Delen (1, 2a, 2b, 3) over de opgravingen rond de Hoge Hof
De delen 1 en 3 zijn als pdf's te downloaden vanaf www.archeologie.nl

Hoofdstuk 26 uit deel 2: www.Academia.edu
6 Delen over de opgravingen van de Swifterband cultuur,
een Hazendonk nederzetting en erven en graven uit de bronstijd
in Medel - De Roeskamp
Als pdf's te downloaden van www.RAAP.nl
of van www.archol.nl

Na afloop van de presentatie vroeg ik Ilse Schuuring wanneer de pdf bestanden van de boeken beschikbaar komen. Ilse antwoorde hierop dat dit nog even kan duren, er moet hier nog een website voor ingericht worden, zodat mogelijk rond februari 2024 de archeologische rapporten voor iedereen beschikbaar worden.
Mogelijk dat de archeologische bureau's hun onderzoeken eerder publiceren. En inderdaad, ACD had al drie delen over de opgravingen in Tiel-Medel-Hadenkamp en De Reth gepubliceerd, deze drie boeken waren al in november 2020 gepubliceerd en zijn als pdf's te downloaden van: VUhbs.nl.
Van de rapporten over de vondsten rond de Hoge Hof zijn alleen deel 1 en 3 als pdf's te downloaden van www.archeologie.nl.
Ik ben nog op zoek naar deel 2a en 2b, waarvan ik alleen hoofdstuk 26 gevonden heb op www.Academia.edu.
Het archeologische onderzoeksteam van RAAP.nl heeft eind november 2023 de zes dikke boeken over de opgravingen rond de zonnekalender en de nog oudere Swifterband cultuur gepubliceerd als PDF op hun website www.RAAP.nl.
Deze zes rapporten zijn ook te downloaden van www.archol.nl.
Alle rapporten zijn gratis te downloaden, dus we hebben weer wat te lezen en te onderzoeken! Interessant is dat in het laatst genoemde rapport van RAAP.nl een hoofdstuk gewijd is aan andere grafheuvels in Nederland met kalender markeringen!

Martin Roek