Terrorisme

Grootste dreiging vandaag de dag?    146

Terrorisme vraagt ieder jaar weer veel te veel slachtoffers!
Sinds 1998 gaat het wereldwijd om ongeveer 2500 doden per jaar door binnenlands terrorisme. Bij internationaal terrorisme - waarvoor meer angst bestaat en waarover redelijk betrouwbare cijfers teruggaan tot 1968 - gaat het om 400 doden per jaar

(Bron: Global Terrorism Database).

Dit zijn inderdaad veel doden die een enorme inpact hebben op het nieuws. Politici zijn bereid tot vergaande maatregelen om terrorisme te bestrijden. Overal worden verscherpte veiligheidsmaatregelen genomen, op vliegvelden wordt iedereen nog beter gecontroleerd, telefoon en internet wordt afgeluisterd en men bediend zich van ware oorlogretoriek om de moordende terroristen aan te gaan pakken.
Maar hoe ver gaan we en is dit zinvol?

Ter vergelijking sterven er wereldwijd ieder jaar 1000 mensen door blikseminslagen (bron: cijfers.net) en sterven er in Europa 4000 mensen per jaar door ongevallen in huis en in de Verenigde Staten zijn dat 20.000 mensen per jaar! (Bron: Tallsay.com). Nog gevaarlijker is het verkeer: er stierven dit jaar wereldwijd 941.559 mensen als gevolg van een verkeersongeval (bron: worldometers.info).
Alleen al in de Verenigde Staten overlijden er jaarlijks ruim 250.000 mensen door medische missers, in Nederland is zijn dat ongeveer 1500 mensen per jaar die overlijden als gevolg van medische fouten (zie o.a. NRC).

Ongevallen in huis doden meer mensen dat terroristen, het verkeer dood meer mensen dan terroristen, er sterven meer mensen door medische fouten dan door terroristen! Doch daar maakt men zich in de media en in de politiek niet zo druk over. Over terroristen echter wel! Dan moeten er snel allerlei veiligheidsmaatregelen genomen worden die de vrijheden van de burger sterk inperken, meer controles op vliegvelden, meer controle op internet en van telefoonverkeer, enz..
Terwijl veiligheidsmaatregelen promoten in huis, in het verkeer en in de medische wereld toch veel meer mensenlevens kan redden! Wanneer het geld dat nu aan terrorisme bestrijding besteed wordt aan deze veiligheidsmaatregelen besteed zou worden zouden we veel meer mensenlevens kunnen redden!

Media maken zich druk om terrorisme omdat dit kijkcijfers oplevert, een nieuwsitem over dodelijke ongevallen in huis en verkeersslachtoffers is niet boeiend. Politici maken zich druk om terrorisme omdat ze dan allerlei impopulaire ondemocratische maatregelen kunnen doorvoeren die hun meer macht en controle geven. Angst levert kijkcijfers op, angst maakt dat mensen hun vrijheden weggeven in ruil voor bescherming, een veilig gevoel. De media geven het gevoel dat de wereld geweldadiger is geworden. In wat voor tijd leven we toch met al dat geweld, hoor ik vaak. Doch we leven in een wereld die steeds minder geweldadig wordt....

In het boek Ons betere ik: Waarom de mens steeds minder geweld gebruikt van Harvard-psycholoog Steven Pinker lezen we echter dat de mensheid als geheel steeds minder geweld gebruikt hoewel het als we het nieuws bekijken lijkt alsof dit de geweldadigste tijd ooit is. Ook uit de gegevens van de onderzoeker Max Roser van de universiteit van Oxford blijkt dat de wereld steeds veiliger wordt met minder doden door geweld (zie Scientas.nl). De statistieken laten dus zien dat er steeds minder doden vallen als gevolg van geweld en terrorisme.
Bij een terroristische dreiging of aanslag adviseerd men de mensen vaak om thuis te blijven, trap daar niet in, er vallen meer doden door ongelukken in huis dan door terroristische aanslagen!
Terrorisme is helemaal geen grote dreiging zoals sommige politici ons willen doen geloven. Dit soort angst- en oorlogsretoriek leidt af van de werkelijke problemen ...

Martin Roek