Zwervend met Zhuang Zi

Wegwijs in de taoïstische filosofie

René Ransdorp

224 Blz., ISBN 978 90 5573 8250     
Uitgeverij Damon 2007, Vierde druk 2014     


De taoïstische wijsgeer Zhuang Zi (circa 370-290 v.Chr.) wordt door velen als de meest oorspronkelijke Chinese denker beschouwd. Hij staat bekend om zijn sprankelende denk- en schrijfstijl en wordt in China tot op de dag van vandaag bestudeerd en becommentarieerd. Onlangs verscheen de volledige Zhuangzi in de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper. Maar wie met beperkte kennis van de Chinese filosofie in het oeuvre van Zhuang Zi gaat lezen, raakt al snel het spoor bijster.

Zwervend met Zhuang Zi is bedoeld als wegwijzer in de taoïstische filosofie en als een toegankelijk leesboek. Aan de hand van tekstfragmenten wordt de lezer meegevoerd langs de hoofdpaden van Zhuang Zi's filosofische zwerftocht. Deze doorkruist vele thema's waarover ook in de westerse filosofie is nagedacht: het oorsprongsmysterie, de menselijke conditie, de grenzen van de menselijke kennis en taal, de deugd, de kunst van het leven en de houding t.a.v. de dood. Het boek, dat ook regelmatig inhaakt op de kernideeën van Lao Zi, is geïllustreerd met voorbeelden uit de Chinese schilderkunst en kalligrafie die een typisch taoïstische gemoedsstemming oproepen.

Wie het taoïstisch gedachtegoed wil gebruiken als inspiratiebron voor filosofische bezinning, voor reflectie op onderwijs en organisatie of meer van de Chinese cultuur wil begrijpen heeft aan Zwervend met Zhuang Zi een uitstekende inleiding.

Dr. René Ransdorp studeerde filosofie en Chinees in Leuven, waar hij in 2005 promoveerde op een proefschrift over de filosofie van Zhuang Zi. Hij is specialist op het gebied van de taoïstische filosofie zoals deze door Lao Zi en Zhuang Zi in de Chinese oudheid werd ontwikkeld.
Naast leeskringen rondom de Laozi en de Zhuangzi verzorgt hij aan verschillende instellingen cursussen en colleges Chinese fiosofie.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina