De Zeven dochters van Eva

Van welke oermoeder stammen wij af?

Bryan Sykes

303 Blz., ISBN 90 325 0862 8     
Uitgeverij De Kern, 2002     


Waar kom ik vandaan? Hoe dikwijls vragen we ons dit niet af? Tot een paar generaties terug weten wij wie onze voorouders zijn, maar dan houdt het spoor vaak op. Wij dragen echter allemaal in de cel van ons lichaam een boodschap van onze voorouders, die ligt opgesloten in ons DNA, ons genetisch materiaal. In het DNA wordt niet alleen onze geschiedenis als individu geschreven, maar de complete geschiedenis van het menselijk ras. Met behulp van recente ontwikkelingen in de genetische technologie wordt deze geschiedenis nu onthuld door Bryan Sykes.
Zijn fascinerende ontdekking dat mitochondriaal DNA onveranderd overerft volgens de vrouwelijke lijn, brengt hem tot zijn theorie dat we allemaal afstammen van slechts zeven oermoeders. Zeven DNA-varianten die zijn te herleiden op het DNA van volkeren die tussen 40.000 en 50.000 jaar geleden Europa binnen trokken. Sykes beschrijft deze stammen en waar en in welke tijd ze geleefd hebben. Hierbij baseert hij zich niet alleen op genetisch maar ook op archeologisch onderzoek.

Professor Bryan Sykes is als geneticus verbonden aan het beroemde Institute of Molecular Medicine van Oxford.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina