Winti en psychiatrie

geneeswijze als spiegel van een kultuur

Henri J.M. Stephen

154 Blz., ISBN 90 6350 050 5     
Uitgeverij Karnak, 1990     


Winti is de naam van de Surinaamse religie die in Afrika is ontstaan en door de slaven werd meegenomen. Onder de Surinamers in Nederland speelt Winti nog steeds een grote rol, niet alleen als religie, maar ook als geneeswijze. In dit boek wordt vooral aandacht besteed aan dit laatste aspekt. Het wordt duidelijk dat kennis van de Winti van groot belang is voor de geestelijke gezondheidszorg, zowel voor de juiste diagnose van klachten als voor het bepalen van een doeltreffende behandeling.
Op heldere wijze worden de overeenkomsten en de verschillen tussen psychiatrische ziektebeelden en Winti problemen uiteengezet. Bij het vaststellen van het vaak moeilijk te bepalen onderscheid tussen deze twee gebieden, kan Winti en psychiatrie dan ook van groot nut zijn.
Daarnaast is dit boek niet alleen van belang voor mensen werkzaam binnen de gezondheidszorg, maar voor allen die met Surinamers en hun kultuur in aanraking komen.

Henri Stephen (1934) groeide op in het distrikt Coronië in Suriname. In zijn jeugd werd hij ingewijd in de gebruiken en tradities van de Winti-kultuur. In Nederland werkte hij 34 jaar in de gezondheidszorg, waarvan meer dan tien jaar als psychiatrisch verpleegkundige bij het AMC te Amsterdam. Als deskundige op de gebieden van Winti en psychiatrie, wordt hij regelmatig door zowel landgenoten als officiële instanties geraadpleegd.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina