Winti Academia

Grondslagen en verdieping bij je Afro spirituele transformatie

Kenneth Vers Babel

241 Blz., ISBN 978 94 643 1109 9     
Uitgeverij Boekscout, 2020     


Vers Babel ontvouwt in Winti Academia de grondslagen en diepgang in Winti. Dit boek is een gids voor iedereen die serieus bezig is met Afro spirituele transformatie. Baba Kenneth biedt onderbouwde antwoorden op grote levensvragen. Gedreven door spirituele- en intellectuele moed, zet hij zich als een spiritual warrior in voor de bewustwording van Afro-Surinamers. Winti is de enige puur Afrikaanse religie in de Diaspora; een state of mind die leidt naar een Afro way of life. Hij wisselt scherpe Afro theologische analyses af met diepgaande reflecties op waargebeurde casuïstiek. Vers Babel demonstreert daarin de kracht van het woord van gran Gado Keduampon. In de vraag en antwoord sessie rekent hij af met verwarrende misconcepten en creëert helderheid door zuivering en hertaling van ingewikkelde Winti begrippen zoals ampuku, leba en kunu.

Toen Vers Babel Geestelijk Verzorger werd heeft dat niet veranderd wie hij als mens was. Integendeel, dat bevestigde juist wat voor soort mens hij altijd ten diepste heeft willen zijn. Hij had reeds als maatschappelijk werker en unitmanager in de jeugdzorg en de kinderopvang, de drive om mensen in nood bij te staan. Die roeping is niet veranderd. Hij zat op christelijke scholen, bezocht elke zondag trouw de kerk en las reeds als tiener veel uit het Oude Testament. Hij ging theologie studeren omdat naar dieperliggende antwoorden over God zocht. Er was een brandend verlangen naar steeds meer kennis over het onkenbare. Zijn affiniteit met Afrikaanse spiritualiteit werd aangewakkerd door de oproep van Keduampon en zijn voorouderspirits om het religieus erfgoed te rehabiliteren, verder te ontwikkelen en uit te dragen. Door zich te verdiepen in de traditionele Afrikaanse godsconcepten kon hij zich herenigen met zijn onderliggende Afrikaanse spirituele identiteit. Het is zijn missie om iedereen bewust te maken van de authentieke kracht, diepgang en schoonheid van traditionele Afrikaanse religies.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina