Vrijmetselarij in de Lage Landen

Een mysterieuze broederschap zonder geheimen

Prof.dr. Anton van de Sande

208 Blz., ISBN 90 5730 159 8     
Walburg Pers, 2001     


De vrijmetselarij mag zich de laatste tijd verheugen in een toenemende publiciteit. Zowel leken als ingewijden willen meer weten van de lang in sluiers gehulde maçonnieke instellingen en rituelen. Nooit eerder verscheen een uitgave, waarin de geschiedenis van de Nederlandse én Belgische vrijmetselaarsloges uitgebreid aan de orde komt. De publicatie Vrijmetselarij in de Lage Landen voorziet in die lacune.

Naast een schat aan achtergrondinformatie zien tevens vele nieuw ontdekte feiten het licht. Het rijk geïllustreerde, helder geschreven boek gaat ondermeer in op het ontstaan van de eerste loges in de achttiende eeuw, de ontwikkeling en beoefening van de 'Koninklijke Kunst' in de Lage Landen en de uiteenlopende reacties die de vrijmetselarij opriep bij overheid, kerk en publiek.

Ook 'gevoelige' kwesties komen aan de orde. Zoals het maçonnieke 'geheim', de invloed van het lidmaatschap op carrièreplanning en de uitsluiting van vrouwen. De lezer maakt tevens kennis met de (vermeende) betrokkenheid van loges in complotten en schandalen.

De auteur, historicus dr. Anton van de Sande, slaagde erin een veelzijdig beeld te schetsen van de vrijmetselarij in de Nederlanden. Hij plaatst historische kanttekeningen bij rituelen en symbolen, geeft de politieke en culturele betekenis aan van diverse loges en onderzocht de maatschappelijke achtergrond van de leden.
Hoewel de schrijver geen vrijmetselaar is, weerhield dit hem niet een zeer indringend, leesbaar en informatief boek te schrijven, dat zowel binnen als buiten maçonnieke kringen als een standaardwerk zal worden gezien. Bij het schrijven van dit boek kon hij vrijelijk beschikken over alle denkbare steun en informatie, met name van de Orde van Vrijmetselaren.

Vrijmetselarij in de Lage Landen is een onmisbaar boek voor iedereen met interesse in het maatschappelijke en culturele fenomeen dat vrijmetselarij heet.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina