Handboek Voodoo

Heilzame magie om je leven kracht bij te zetten

Leah Gordon

128 Blz., ISBN 90 5561 321 5     
Uitgeverij ADC, 2000     


Voodoo heeft een pantheon van geesten, de Iwa, die op uiteenlopende manieren kunnen worden aangeroepen. De diverse geesten heersen over verschillende gebieden van het leven, van liefde tot rijkdom en van gezondheid tot de familie. Elke geest heeft zijn eigen identiteit, symbolen, rituele voorwerpen, liederen en dansen. Eeuwenlang is voodoo bejegend met angst, bijgeloof en onwetendheid - dezelfde 'misdaden' waarvan voodoo werd beschuldigd. Dit boek is een nuchtere en stimulerende inleiding tot deze miskende godsdienst. Het geeft een overzicht van de geesten en hun symbolen, en beschrijft enkele van de complexe ceremonies, betoveringen en rituelen die tot de voodoopraktijk behoren.

De spelling van voodoo
Het woord voodoo is afkomstig uit het Fon, de traditionele taal van Dahomey, waar de godsdienst haar oorsprong vindt. De betekenis is 'god' of 'geest'. Om de religie te onderscheiden van het sterk vertekende beeld dat in het Westen door toedoen van de media bestaat, gebruiken antropologen de spellingen vodou, voudou en voudoun. Ze zijn ontleend aan het Kreyòl, het Creoolse dialect dat in Haïti wordt gesproken. In dit boek is echter de ook in het Nederlands gangbare, oorspronkelijke spelling voodoo aangehouden. Woorden in het Kreyòl, dat wemelt van verbasterde Franse en Amerikaanse leenwoorden en waarvan de spelling weinig consequent is, zijn in de tekst cursief gezet.


(Bovenstaande tekst komt van de inleiding in het boek)     Terug naar de vorige pagina