Volksverhalen uit
Noord- en Zuid-Holland

Onze Volksverhalen

Redactie Dr. Tjaard W.R. de Haan, samengesteld door

Bert Sliggers

141 Blz., ISBN 90 274 7089 8     
Uitgeverij Het Spectrum, 1980     


Noord- en Zuid-Holland zijn stellig niet arm aan volksverhalen en meer dan één bloemlezing daaruit heeft reeds het licht gezien. Als hét verzamelwerk voor dit gebied mag gelden het kloeke Hollandsch Sagenboek van J.R.W. Sinninghe, dat in 1943 verscheen. Grote voorgangers waren de Zaankanter dr. G.J. Boekenoogen (1868-1930) en C. Bakker, arts te Broek in Waterland (1863-1933). De tijd heeft daarna niet stilgestaan en de verzamelaars hebben niet stilgezeten. Bij mondjesmaat publiceerden zij hun 'veldwerk' in allerei tijdschriften. In dit deel van de reeks 'Onze Volksverhalen' treft men zelden 'Sinninghe-verhalen' aan, tenzij in onbekende versies en voorzien van een uitgebreide toelichting. Zo zullen ook enige 'oude vertrouwde' verhalen, die de lezer verwacht, niet ontbreken. Mede om het dubieuze predikaat 'nostalgie' te vermijden, is tevens aandacht besteed aan actuele vormen van het volksverhaal: moppen en limericks die in de 'Randstad' heel aardig floreren, overal waar men gezellig bijeen is.

De samensteller van dit deel Noord- en Zuid-Holland - exclusief het Gooi en de Zuidhollandse eilanden die in andere delen zijn ondergebracht - Bert Sliggers, is een Haarlemse historicus die ook op volkskundig gebied werkzaam is, o.a. via een boek over het verschijnsel meermin en meerman in het Nederlandse volksverhaal. Met dr. Tjaard W.R. de Haan maakt hij deel uit van de redactie van het tijdschrift 'Neerlands Volksleven'.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina