Volksverhalen uit Gooi- en Eemland
en van de westelijke Veluwe


Nederlandse Volksverhalen   Deel 1,1

Verzameld door E. Heupers

309 Blz., ISBN 978 90 9875 400 2     
Uitgegeven door het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, 1979     


Tussen 1962 en 1977 hebben in opdracht van het Volkskundebureau te Amsterdam een twintigtal verzamelaars in verschillende streken van het land bijna 33000 sagen, sprookjes en anecdoten opgetekend. Zij hebben de verhalen zo letterlijk mogelijk uit de mond van de vertellers genoteerd. Van iedere verzamelaar zullen deze verhalen in ongewijzigde vorm en geordend naar verteller worden gepubliceerd in de reeks Nederlandse Volksverhalen. Ieder deel van deze reeks wordt bovendien voorzien van uitvoerige registers op de personen, plaatsnamen, motieven en zaken die in de verhalen voorkomen.

Dit eerste deel bevat 1098 verhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe verzameld door de heer E. Heupers. De twee volgende delen in de reeks zullen de rest van de door hem opgetekende verhalen, in totaal ruim 3800, bevatten.
Daarna zullen successievelijk de andere verzamelaars aan de beurt komen. We streven er naar om iedere twee jaar een deel te publiceren.

De serie Nederlandse Volksverhalen wordt uitgegeven door de Volkskundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van A.J. Dekker en J.J. Voskuil, beiden verbonden aan het Instituut voor Dialectologie, Volks- en Naamkunde te Amsterdam.
Naar verwachting zal de totale serie 30 delen bevatten.


(Bovenstaande tekst komt van de binnenflappen van het boek)     Terug naar de vorige pagina