Volksverhalen uit De Kempen

met illustraties van Jan Radersma

Josien Stehouwer

160 Blz., ISBN 90 6657 082 2     
Kempen Uitgevers, 2004     


Toen Onze Lieve Heer klaar was met de schepping, keek Hij met genoegen naar beneden. Hij besloot één dag te genieten van een welverdiende rust.
Jaren gingen voorbij en onderwijl kwamen er steeds meer mensen en dieren, bomen en planten. De aarde werd mooier. Maar toch. Onze Lieve Heer zag dat er iets aan ontbrak, iets belangrijks. Onze Lieve Heer was de Brabanders vergeten. Toen Hij zijn vergissing had hersteld, zag de wereld er ineens een stuk beter uit.
Deze anekdote is een typisch voorbeeld van een volksverhaal en meer specifiek: van een volksverhaal uit De Kempen. Daar, in die streek in Noord-Brabant, leven mensen al eeuwen hun leven van alledag. Sommigen dingen zijn veranderd, maar in feite is veel hetzelfde gebleven. Men werkt er hard en beleeft met elkaar de rituelen die al jaren gebruikelijk zijn. De Kempenaren bezitten de mooie eigenschap om niet bij de pakken neer te zitten. Het leven komt zoals het is en niemand is perfect. Ook Onze-Lieve-Heer mag een foutje maken.
Volksverhalen uit De Kempen gaat over heel gewone mensen, met hun goede dingen en met hun tekortkomingen. We lezen over Sjaak Mombers, die slimmer is dan de duivel, over de avonturen van drie vrienden, die elk jaar op 6 januari verkleed als de drie koningen langs de huizen gaan, en over Marie, die niet precies op de hoogte is van de zegeningen van de telefoon. Zonder uitzondering zijn het mensen van vlees en bloed, in wie wij zoveel van onszelf herkennen.
De verhalen, die in dit boek zijn samengebracht, geven de lezer een blik op het alledaagse leven - vroeger en nu - in deze bijzondere streek van Noord Brabant. Voor ons heeft hun inhoud nog steeds betekenis. En daarom zijn deze verhalen zo de moeite waard.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina