De Vikingen Saga

De woelige wereld van de legendarische Noormannen

Rudolf Pörtner

352 bladzijden, ISBN 90 224 0229 0     
Uitgeverij Meulenhoff, 1971     


"De Vikingen saga" is een fascinerend boek, waarin de welhaast vergeten wereld van het zozeer tot de verbeelding sprekende volk der Vikingen opnieuw tot leven wordt gewekt. De bekende Duitse geschiedschrijver Rudolf Pörtner beschrijft het tijdperk van de Noormannen zoals het werkelijk moet zijn geweest. Daarbij rekent hij grondig af met de simpel-traditionele voorstellingen van een noordse "heldentijd" en schetst een nieuw, boeiend en authentiek beeld van de legendarische Vikingen. Veel aandacht besteedt het boek aan verschijnselen die de Vikingwereld eeuwenlang een stempel hebben opgedrukt: de bijkans onafgebroken reeks van bloedvetes, opvoeding en seksualiteit, de rol van de vrouwen, de vriendschapsbanden en bloedbroederschappen, de godsdienst en het dodenritueel, waarover de schrijver bijzonder kleurrijk weet te verhalen.
"De Vikingen saga" is een belangwekkende, rijk geïllustreerde uitgave die zijn plaats in de vermaarde serie "historische beschavingen en archeologie" van H. Meulenhoff ten volle waard is.

"Pörtner heeft zonder twijfel een oprechte poging gedaan een zo objectief mogelijk beeld te geven van dit volk. Voor wie in het onderwerp geïnteresseerd is, is dit werk zeker aan te bevelen."

Utrechts Nieuwsblad     

"Een uitermate boeiend boek, waarin de wetenschap op verantwoorde wijze is gepopulariseerd."

Het Ned. Boek     


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina