Vikingen!

Overvallen in het stroomgebied van Rijn en Maas, 800-1000

Annemarieke Willemsen

192 ladzijden, ISBN 90 6868 367 5     
Uitgeverij THOTH, 2004     


De Vikingen: aan de ene kant staan ze bekend als honingwijn zuipende, niets en niemand ontziende rovers uit het Noorden; tegelijkertijd worden ze bewonderd als onverschrokken ontdekkers en vastberaden kolonisten.
Maar wie waren de Vikingen werkelijk en wat hebben de zeevaarders uit het Noorden te maken met het gebied van Rijn en Maas?

Dit boek schetst een beeld van de woelige tijd tussen 800 en 1000 in deze streken, die zwaar te lijden hadden onder de overvallen van de Vikingen. Via de Rijn drongen de Noormannen diep het rijk van de Franken binnen, waar ze onder meer Keulen, Bonn, Aken, Dorestad, Utrecht, Zutphen, Luik en zelfs de afgelegen abdij Prüm in de Eifel overvielen.

De Vikingen waren echter niet alleen maar belust op roem en rijkdom. Zo namen zij de Karolingische modetrends over op het gebied van sieraden en kleding en ook brachten ze het christendom van de Rijn naar Scandinavië.

Onderwerpen in dit boek zijn:

  • Vikingen uit en thuis
  • Schepen en navigatie
  • Macht en rijkdom
  • Wijn en wapens
  • Heidense horden en christelijke kerken
  • Beeldvorming over de Vikingen


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina