De verborgen taal van de Droom

De betekenis van dromen verbeeld

David Fontana

176 Blz., ISBN 90 6091 351 5     
Uitgeverij Fibula / Unieboek / Areopagus, 1995     


Dit schitterend geïllustreerde boek geeft een overzicht van de geschiedenis van de droomanalyse en van het karakter en de taal van dromen. Het is een uniek naslagwerk waarin de betekenis van de symbolen in onze dromen wordt verklaard.
De kern van het boek is een ´droomwoordenboek´, een origineel compendium van de meest voorkomende droomsymbolen en hun verborgen betekenis. Dit compendium is onderverdeeld in thema´s als Verandering en overgang, Succes en mislukking en Seksualiteit, en symbolen als Het lichaam, Vliegen, Communicatie en Dieren. Het laatste hoofdstuk geeft adviezen aan een ieder die zijn dromen beter wil leren onthouden en doorgronden.

In De verborgen taal van de droom wijst David Fontana op verborgen mechanismen die ons helpen onze dromen beter te begrijpen. Zijn studie van de droomwereld is gebaseerd op de vele workshops die hij in de loop der jaren heeft gegeven, zijn archief met gedetailleerde case-studies en de theorieën Freud, Jung en andere droomonderzoekers. Hij wijst op het universele van archetypen, maar geeft ook duidelijk aan in hoeverre dromen gevormd worden door het karakter en de ervaringen van de dromer. Door aandacht te besteden aan de gecodeerde boodschappen die we in onze slaap ontvangen en inzicht te verwerven in de manier waarop droomsymbolen elkaar beïnvloeden en een mysterieuze maar zinvolle keten vormen, zetten we een belangrijke stap op weg naar meer zelfkennis en zullen we uiteindelijk een rijker leven leiden.

Dr. David Fontana doceert aan de Universiteit van Wales (Cardiff) en is bovendien hoogleraar aan de Universiteit van Minho (Portugal). Hij is doctor in de psychologie en tevens leraar Engels en dramaturgie. Zijn vele boeken over onderwerpen als dromen, onderwijspsychologie, psychotherapie, meditatie, tijdmanagement en verwante onderwerpen zijn in elf talen verschenen. Hij heeft meer dan honderd essays en artikelen op zijn naam staan.


(Bovenstaande tekst komt van de binnenflappen en achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina