De Verborgen Spiritualiteit van de vrijmetselarij

Karel Musch

205 Blz., ISBN 978 94 6338 276 2     
Uitgeverij Aspekt, 2017     


De vrijmetselarij heeft, als levensbeschouwelijke stroming, een geheel eigen vorm van spiritualiteit. Die is vooral gestoeld op de twee belangrijkste bronnen van symboliek, het licht en de bouwsymboliek. Maar er is meer. Vrijmetselarij is een zoektocht naar individuele zingeving. De spiritualiteit van de vrijmetselarij is een spiritualiteit van verbinding, verbinding met je eigen zelf maar zeker ook verbinding met de ander. De spiritualiteit van de vrijmetselarij is daarom vooral een spiritualiteit van het handelen: vrijmetselaren proberen een beter mens te worden. Dat vraagt om inzet en aandacht. Daarom komen ze in de Loge.

"Om de volle rijkdom en inspiratiekracht van spiritualiteit te begrijpen is kennis nodig van de tradities waarin zij tot leven komt. Met dit boek over specificiteit van de spiritualiteit van de vrijmetselarij bewijst Karel Musch onze samenleving een belangrijke dienst: een betere kennis van de specificiteit van zijn traditie leidt naar een beter begrip van wat spiritualiteit universeel kan betekenen. In die zin is het ook voor niet vrijmetselaars een must."
- Prof.dr. Johan Verstraeten, Coördinator Research Unit Theological and Comparative Ethics, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU-Leuven

"Karel Musch schrijft niet alleen informatief over de historie en de (huidige) praktijk van de vrijmetselarij, maar biedt ook een zicht op de spirituele grondslagen ervan en het daaruit voortgekomen gedachtegoed. En hij legt bovendien verrassende verbindingen met andere vormen van spiritualiteit."
- Prof.dr. Wil Derkse, Auteur van Een levensregel voor beginners - benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina