Van Venus tot Madonna

een verborgen geschiedenis

Annine van der Meer

495 Blz., ISBN 90 6271 994 5     
Uitgeverij Synthese, 2006     


... is een speurtocht naar een verloren moederland, een vervlogen tijd waarin moeders en vrouwen nog respect genieten en in harmonie leven. "Omdat God als het ware is doodgegaan toen het vrouwelijke deel van hem zoekraakte, is er een verharding in de mens ontstaan," aldus Annine van der Meer.

Aan de hand van archeologie, kunst, mythen en hymnen onderzoekt zij het land waarin iedereen God de moeder kende toen zij nog niet zoals in de latere ´vaderculturen´ was zoekgeraakt. Van moeder wordt God een vader, moederland wordt vaderland; de omslag en de oorzaken hiervan worden op een heldere en meeslepende wijze beschreven. De moeder zelf raakt meer en meer verborgen want in vaderculturen is zij niet gewenst. "En met haar worden haar hemelse en aardse dochters geestelijk en fysiek gekrent, veracht, verkracht, verminkt en vermoord."

Toch leven de symbolen van de verborgen Moeder hier verhuld en versluierd voort. In dit boek leer je ze weer kennen. Het herkennen van de symbolen van de verborgen moeder (en haar dochters) maken het in de vadercultuur verharde hart weer zacht.
De verborgen Moeder is niet dood., zij leeft!
Lees hoe zij als het ware opnieuw geboren wordt in deze tijd.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


De uitgave van 2006 bevat geen noten en geen register, deze kan je online raadplegen op: www.Pansophia-press.nl  (zie helemaal onderaan de pagina)Terug naar de vorige pagina