Van moedergodin tot heks

A.D. Brouwer

104 Blz., ISBN 90 806237 1 7     
World Art Foundation, 2001     


Waarom wordt er steeds gesproken over het ´sterke´ en het ´zwakke´ geslacht, waarom geen gelijkwaardige geslachten? Wat was en is de oorzaak dat de man zo ver verheven wordt boven de vrouw en zij gezien wordt als onderhorig aan haar man? Waarom wordt God als mannelijk gezien?
Is dit vanaf het begin van het religieuze denken van de mens altijd zo geweest, werd er ooit een moedergodin aanbeden? Het antwoord op deze vraag is: ja!

Verwondering over de positie van de vrouw in de samenleving heeft geleid tot een dertigjarige bestudering van dit onderwerp. Dit boek is het resultaat van deze zoektocht.

Albertus Dirk Brouwer, geboren 19 mei 1925 te Zutphen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina