Van helden, elfen en dichters

De oudste verhalen uit Ierland

vertaald door Maartje Draak en Frida de Jong

243 Bladzijden, ISBN 90 290 1171 8     
Uitgeverij Meulenhoff, 1986     


De Oudierse vertelkunst is met geen andere oude literatuur te vergelijken, door haar kenrachtigheid, haar filmische visie, haar realisme en humor. Zij is vooral niet te vergelijken met de gangbare banale voorstelling over het Keltische: deze oude Keltische verhalen zijn absoluut niet mystiek of zweverig, verre van dat! Ze zijn voor de moderne fijngevoeligheid vaak zelfs nogal wreed en cru.
Deze verhalen bewijzen duidelijk dat het vroeg-middeleeuwse Ierland een zeer hoge graad van culturele bloei kende, want een dermate virtuoze verteltechniek, vol understatdements en overwachte wendingen, is ondenkbaar in een primitieve samenleving. Inderdaad was Ierland tot het jaar 1000 een centrum van de Europese beschaving, waar het eigen verleden even hoog stond aangeschreven als de klassieke en christelijke historie.
Deze bundel is de eerste bloemlezing uit de Oudierse letterkunde in rechtstreekse vertaling. Waar nodig zijn verklarende noten en toelichtingen opgenomen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina