Uit naam van de Godin

Een oproep tot (innerlijke) emancipatie

Redactie Heleen Crul

200 Blz., ISBN 9789025719319     
Uitgeverij J.H. Gottmer, 1985     


Godinnen en mythische vrouwen geven de tekortgedane dochters van Eva het zicht terug op een verloren erfdeel aan creatieve vermogens en intellectuele kwaliteiten, evenals een totaal andere visie op de vrouwelijke natuur. Als zodanig is de ´Godin´ in haar vele verschijningsvormen, haar rijke symboliek en fascinerende mythologie een beeld van bemoediging en een bron van kracht voor vrouwen. Maar Zij heeft ook mannen wat te zeggen, want in wezen roept Zij ménsen op zich te bevrijden van hun persoonlijke en maatschappelijke onderdrukking en zo tot zelfverwezenlijking te komen.
De terugkeer van de Godin in ons bewustzijn werkt ook concreet door in onze westerse maatschappij. Zij is de bezielende impuls achter het nieuwe levensgevoel dat zich sinds de jaren zestig ontwikkelt en tot uiting komt in feminisme en democratisering, milieu- en vredesbeweging, de aandacht voor een meer natuurlijke manier van geboren worden, leven en sterven, de bevrijdingstheologie en de groeiende belangstelling voor parapsychologie en mystiek.

Dit boek belicht de historische, psychologische en spirituele betekenis van ´De vrouw met de duizend namen´ tegen de achtergrond van verschillende culturen en tijdperken.
Het bevat bijdragen van:
Christine Quispel, Willemien Manschot, Apolonia van Leeuwen, Marie-Elisabeth Maréchal, Helma Vermeulen-Kool, Rufus Camphausen, Sophia van ´t Ende, Gilles Quispel, Nina Schuilwerve, Wilhelmina Keyserling en Heleen Crul.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina