Over de grens van leven en dood
De tunnel en het licht

De twee wereldbestsellers in één band

Raymond A. Moody

met Paul Perry

328 Blz., ISBN 90 229 8182 7     
Uitgeverij Bruna, tweede druk 1994     


Over de grens van leven en dood

Wat kun je doen als je partner kort na een hevige ruzie overlijdt? Hoe vertel je iemand die is doodgegaan hoeveel het contact voor jou heeft betekend? Kun je genezen van de pijn om een overleden kind?

De beroemde Amerikaanse arts en psychiater Raymond A. Moody heeft na jaren van nieuwe studies en experimenten een methode ontwikkeld aan de hand waarvan wij, levenden, kunnen communiceren met overleden familieleden, geliefden en vrienden. De voorbeelden en getuigenissen in deze wereldwijde bestseller leveren fascinerende en aangrijpende verhalen op. Menige scepticus zal ten minste even stilstaan bij de praktische mogelijkheden die Moody aanreikt.


De tunnel en het licht

Wat gebeurt er als mensen sterven? Houden ze eenvoudig op te bestaan, of komen ze terecht op een plaats waar ze op een of andere wijze verder kunnen leven? Nog nooit is iemand uit de dood teruggekeerd om deze existentiële vraag te beantwoorden. Er zijn echter mensen die hier íets over kunnen zeggen, doordat zij een bijna-dood-ervaring (BDE) hebben gehad en aan de ´andere kant´ zijn geweest.

Raymond A. Moody heeft het verschijnsel van de bijna-dood-ervaring diepgaand bestudeerd en heeft vele gesprekken gevoerd met onderzoekers en cliënten in zijn praktijk. Moody maakt duidelijk dat het onmogelijk is harde, verifieerbare conclusies te trekken over een voortbestaan na de dood, maar is er anderzijds van overtuigd dat mensen met een bijna-dood-ervaring wel degelijk een glimp hebben opgevangen van een geheel andere werkelijkheid, die evenveel bestaansrecht heeft als die waarin wij leven.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina