Totems en Trends

Over de zin van identificatiesymbolen

Arie de Ruijter, Carl Rohde,
Gerard Lukken, Paul Moyaert

95 Blz., ISBN 90 304 0449 3     
Uitgeverij Gooi & Sticht, 1988     


Het ´ik-tijdperk´ voorbij?
Groepsvorming weer terug?
Tot voor kort leek het erop dat de moderne mens er steeds minder behoefte aan heeft zich te identificeren met een sociale groepering. Vanouds creëerden voorouderbeelden, heiligenbeelden en religieuze riten zo´n hecht groepsverband; tempels, kerken, fetisj- en culthuizen waren de plaatsen waar men in de groep aan deze verbondenheid uitdrukking kon geven; statussymbolen, zoals sieraden en kleding, gaven de sociale positie aan binnen de groep.
Trefwoorden in de reclame lijken aan te geven, dat groepsvorming nú weer mag: de cultuurindustrie levert door middel van reclame, mode, design en videoclips rijkelijk nieuwe ideaalbeelden aan.
Verschillen de identificatiestructuren van de primitieve mens wezenlijk van de moderne mens, of is lifestyle te beschouwen als een moderne vorm van totemisme?

De werking van totems en trends wordt in dit verslag van het Studium Generale programma van de Katholieke Universiteit Brabant vanuit een keur van perspectieven uiteengezet. De bijdragen worden verzorgd vanuit de culturele antropologie, de theologie, de sociologie en de psychologie.
Zowel het cultuur-pessimistische probleem van de ontworteling, als de ´sunny side´ van het moderne leven, de pluriformiteit aan levensstijlen, zullen ook de niet-wetenschappelijk geschoolde lezeressen en lezers niet ontgaan.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina