Stemmen van de Voorouders

Afrikaanse mythen
Time Life serie Mens en Mythe

Hoofdredactie Jan J. van Gestel

144 Blz., ISBN 90 5390 294 5     
Uitgeverij Time-Life Books, 1999     


"Gassire's lot voltrok zich zoals de oude man had voorzien... Met speer en zwaard bedwong hij alle tegenstanders. Nog diezelfde avond voelde hij echter de behoefte over de velden te zwerven, en daar hoorde en verstond hij het lied van de patrijs. Krijgers en koningen sterven en hun lichaam vergaat in de aarde, zong de vogel, maar de epen van de barden leven eeuwig voort. Steden komen op en gaan teloor, stammen trekken weg en stichten elders nieuwe, vermaarde steden, maar het lied blijft hetzelfde en zal nooit verloren gaan."

Afrika, het oudste door de mens bewoonde continent op aarde is zowel de wieg van de mensheid als het toneel vanwaar de mens uittrok en de planeet koloniseerde. Veel van de overgeleverde verhalen zijn tijdloos en mondeling van generatie op generatie overgedragen, met een schat aan bespiegelingen over de eerste menselijke vragen naar zijn ontstaan en plaats in het heelal.
Amma van de Dogon bestond aan het begin van de tijd als een ei dat de hele schepping bevatte in de potentiële vorm van vier vitale elementen. Deze werkten op elkaar in zodat na een reeks van zeven explosies het leven ontstond. De androgyne hemelgod Mawu-Lisa van het Fon-volk reed in de bek van de goddelijke slang Aido-Hwedo, en schiep zo de kronkelende rivieren, diepe dalen en steile hellingen op Aarde.
Zo zijn er nog vele verhalen in Stemmen van de voorouders: Afrikaanse mythen een deel in de Time Life serie Mens en Mythe, een cultuursgewijs onderzoek van de wereld der mythen en hun historische wortels. Of het nu gaat om de mythen van India, Egypte, Tibet of Griekenland, brengt elk deel een oude cultuur tot leven als nooit tevoren.
Daardoor is dit een wereldgeschiedenis die anders is dan alle andere. Elk boek bevat tal van vreemde verhalen, mystieke riten, visionaire speurtochten en magische symbolen die na aan het hart van alle culturen liggen - maar die in de meeste geschiedenisboeken niet voorkomen. Dergelijke mythen zijn onmisbaar voor een begrip van hoe mensen sinds het begin der tijden hebben geprobeerd verklaringen te vinden voor geboorte, dood, schepping, liefde en andere raadselen van het leven. Deze mythen liggen op het kruispunt van verbeelding en geschiedenis, wijsheid en ervaring, dromen en werkelijkheid.
Dit zijn eenvoudig de mooiste verhalen die ooit zijn verteld; verhalen die eeuwenlang voortleefden. Wie kan ooit het verhaal vergeten van Dyonisus, de half-sterfelijke god van wijn en feesten, die uit de dij van de Griekse god Zeus werd geboren? Of het verhaal van de Azteekse god Quetzalcoatl, die zichzelf in een vuur wierp en zo een vlucht vogels deed opwieken en de ster Venus schiep?
Elk boek bevat veel kleurenafbeeldingen van heilige plaatsen, symbolen en mythische figuren. Zo ziet u het oude Egyptische Dodenboek, een kelk die de lang gezochte Heilige Graal zou kunnen zijn, en het sjamanenmasker van een Amerikaanse Indiaan. Elk boek bevat daarnaast historische overzichten, een kaart en een woordenlijst. De titels omspannen tijd en ruimte - De hemelrijken van de farao's: Egyptische mythen; Wouden van de vampier: Slavische mythen; Het diamanten pad: Tibetaanse en Mongoolse mythen en vele andere.
De redacteuren van Time Life onderzochten eeuwenoude bronnen om u deze oude mythen en artefacten te presenteren. Ze werkten ook samen met internationale deskundigen om de mythen nauwgezet in hun historische context te plaatsen. De mystieke dageraad: Keltische mythen onderzoekt bijvoorbeeld of er een historische koning Arthur heeft bestaan, terwijl Prairiewolf en raaf: Indiaanse mythen een verband legt tussen Indiaanse aardmythen en de strijd van de Indianen om hun land te behouden.
Samen vormen deze boeken een weerslag van de schat aan menselijke wijsheid, het resultaat van duizenden jaren denken en ervaren. Dit is meer dan een serie boeken - het is een lofzang op het beste in de mens en wat die heeft gedroomd. Boven alles zullen deze oude verhalen u een nieuw beeld geven van de geschiedenis en de wereld om ons heen.


(Bovenstaande tekst komt van de binnenflappen en de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina