Steeds opnieuw geboren worden

Visies op reïncarnatie

John van Auken

152 Blz., ISBN 90 202 8054 6     
Uitgeverij Ankh-Hermes, 1995     


Deze in Amerika tot best-seller uitgeroepen uitgave van John van Auken geeft nieuwe inzichten over reïncarnatie en de wet van karma en genade. Hij grijpt daarbij onder andere terug op nog ongepubliceerd materiaal van Edgar Cayce en op Rudolf Steiner. Ook het Christendom bevat volgens de auteur vele verwijzingen naar reïncarnatie.
Verder gaat Van Auken in op het verschijnsel ´vorige levens´. Hij licht zijn visie toe met verhalen en praktijkgevallen die uit verschillende tijden en culturen afkomstig zijn.
Ook geeft hij een zeer toegankelijke en originele visie op het scheppingsverhaal.

De auteur, een deskundige op het gebied van karma, reïncarnatie en het streven naar hoger bewustzijn, is al meer dan vijftien jaar verbonden aan de Edgar Cayce organisatie (ARE) en is uit hun gelederen één der meest geliefde sprekers. Hij komt regelmatig naar Nederland om hier lezingen te geven.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina