Sagen van de Noormannen

Noordse & Germaanse mythen
Mens en Mythe serie

Jan van Gestel

144 bladzijden, ISBN 90 5390 194 9     
Time Life Boeken, 1997     


"De held had maar als taak de strijd aan te gaan, ofwel voor zijn eigen eer, ofwel in dienst van zijn koning, en de dood koelbloedig onder ogen te zien. Als beloning zou hij in zijn leven roem en rijkdom kennen, en - wat nog belangrijker was - een glorieuze en blijvende roem na zijn dood."

Twee goden domineren de duistere wereld van de Noordse mythen. Odin, god van de dichters, koningen, krijgers en magie, bestreed zijn vijanden met een leger van berserkers, woeste krijgers die zich in een uitzinnige extase op hun tegenstanders stortten. De krijgers van Odin droegen berenvellen en slaakten dierenkreten in de strijd.
Thor daarentegen was een handhaver van de wet en beschermde mensen tegen oerkrachten, terwijl hij tegenstrevers liet beven voor de kracht van zijn hamer.
Deze verhalen van krijgers en woeste gevechten vindt u in Sagen van de Noormannen, Noordse & Germaanse mythen, een opwindend nieuw deel in de Time-Life serie Mens en Mythe. Deze serie biedt de lezer een fascinerend, cultuursgewijs onderzoek van de wereld der mythen en hun historische wortels. Of het nu gaat om de mythen van India, het oude Amerika, Tibet of Griekenland, elk boek brengt een oude cultuur tot leven als nooit tevoren.
Daardoor is dit een wereld geschiedenis die anders is dan alle andere. Elk boek bevat tal van vreemde verhalen, mystieke riten, vertoornde goden, visionaire speurtochten en magische symbolen die na aan het hart van alle culturen liggen - maar die in de meeste geschiedenisboeken niet voorkomen. Dergelijke mythen zijn onmisbaar voor een begrip van hoe, sinds het begin der tijden, mensen in de hele wereld hebben geprobeerd verklaringen te vinden voor geboorte, dood, schepping, liefde en andere raadselen van het leven. Deze mythen liggen op het kruispunt van verbeelding en geschiedenis, wijsheid en ervaring, dromen en werkelijkheid.
Dit zijn de mooiste verhalen die ooit zijn verteld; verhalen die zo indringend en onvergetelijk zijn, dat ze al eeuwenlang voortleven.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina