Runentekens

de geheime taal van stenen

Francis Melville

128 Bladzijden, ISBN 90-5764-541-6     
Librero, 2004     


De geschiedenis van de runen is mysterieus. Volgens de Oudnoorse mythologie offerde Odin, de hoogste god, zich op door zich negen dagen en nachten aan de wereldboom Yggdrasil op te hangen om kosmische wijsheid te ontvangen. Die wijsheid kreeg hij in de vorm van de runen. Het woord rune is afgeleid van rúna, een Oudgermaans woord dat fluistering of mysterie betekent.

De runen vormen een alfebet dat met plaatselijke variaties vanaf voorchristelijke tijden tot de 13e eeuw in het grootste deel van Noord-Europa gebruikt werd. In dit boek worden de betekenissen van de runen en de Oudnoorse mythologie die aan de basis van de hoofdprincipes ligt, verklaard.

De rechte, hoekige lijnen van de runen zijn ideaal om in beenderen, hout of steen te kerven of met twijgen te vormen. U vindt verschillende methoden om runenstenen te maken. U kunt leren er voorspellingen mee te doen en magie te bedrijven, van het maken van talismannen tot het hulp vragen van de Oudnoorse goden.

Francis Melville heeft veel onderzoek gedaan om de gegevens voor dit boek te verzamelen. Hij studeert theologie en woont momenteel in Devon (Engeland), waar hij een stichting runt die zich toelegt op onderzoek naar Spagyries - alchemistische medicijnen.
Hij heeft voor zeer uiteenlopende bladen geschreven zoals The Times of London en The Fortean Times, een televisiedocumentaire gepresenteerd en een belangrijk onderzoek naar spirituele beginselen geredigeerd.
Ook is hij auteur van Boek der Alchemie en Het boek der engelen, die ook door Librero zijn uitgegeven.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina