De Romeinen in Nederland

Dr. W.A. van Es

300 Blz., ISBN 90 228 3884 6 / 520     
Uitgeverij Fibula-Van Dishoeck / Unieboek, 1972-1981     


Toen de Romeinen 2000 jaar geleden de Lage Landen binnenvielen, woonden hier mensen die - vergeleken met de Romeinen - een vrij laag beschavingspeil hadden. Het valt dan ook niet te verwonderen dat de invloed van de invallers groot is geweest.
Enige tientallen jaren heeft het erop geleken dat ons gehele land deel zou gaan uitmaken van het Romeinse keizerrijk. Maar tenslotte werd de Rijn de definitieve grens, waardoor het zuiden van Nederland sterker werd geromaniseerd dan het noorden.
Toch was de geschiedenis van Nederland in de eerste eeuwen van onze jaartelling nauw verbonden met het lot van Rome.
Prof.dr. W.A. van Es is een groot specialist op het gebied van de Romeinse tijd. Hij vertelt ons wie deze Romeinen waren, hoe groot hun invloed op het leefpatroon in de Lage Landen was en wat er van deze invloed is overgebleven.
Sinds het verschijnen van de eerste druk van dit boek, bijna tien jaar geleden, is er zoveel nieuw materiaal gevonden, bestudeerd en gepubliceerd, dat nu een volledig herschreven nieuwe editie noodzakelijk was. Een magistraal overzicht van een belangrijke periode in onze geschiedenis.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina