Reisboek voor Prehistorische Grotten

Inleiding tot de grotkunst uit de oude steentijd

Bert Schaap

222 Blz., ISBN 90 228 3615 0 / 520     
Uitgeverij Fibula-Van Dishoek / Uniekboek, 1982     


Dit boek beoogt te voorzien in de dringende behoefte aan een Nederlandstalige inleiding tot de fascinerende kunsten uit de oude steentijd, en richt zich tot zowel insiders als een groter publiek.
Het overvloedig geïllustreerde werk bestaat uit een breed opgezette algemene verhandeling over de verschillende kunstvormen uit de genoemde periode, waarbij de uitingen in grotten centraal staan. Deze kunstvormen krijgen een kunstwetenschappelijke, archeologische en cultureel-antropologische benadering. Tevens is er een beknopt beschrijvend gedeelte, dat als gids en handleiding kan dienen bij het bezoeken van de voor het publiek opengestelde grotten en abriís, aangevuld met diverse wetenswaardigheden over collecties, musea, opgravingen e.d.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina