De Positieve kracht van het dromen

Het herinneren, verklaren en gebruiken
van dromen in het dagelijks leven

Ann Faraday

295 Blz., ISBN 90 244 0514 9     
Uitgeverij H.Nelissen, Baarn 1974     


´Dit boek biedt niet alleen een waardevol overzicht van en een kritiek op de bestaande richtingen in de droominterpretatie als instrument van de psychotherapie, maar ook een heldere uiteenzetting van de eigen experimentele methode van de schrijfster.´

(Arthur Koestler)     

In 1953 werd wetenschappelijk vastgesteld, dat iedereen iedere nacht droomt, hoeveel mensen dat ook ontkennen. Ann Faraday beschrijft, hoe ieder zijn dromen weer voor de geest kan halen, ze kan weergeven en leren begrijpen.
Het boek begint met een eenvoudige, maar boeiende schets van het moderne experimentele droomonderzoek. Daarbij worden tevens de theorieën van Freud en Jung over dromen besproken. Hierop aansluitend behandelt zij de huidige benaderingen van het verschijnsel dromen, waarbij de ´Gestalttherapie´ duidelijk uiteengezet wordt.
Tegen deze achtergrond beschrijft Faraday de methode om de geheimen van het dromen te ontraadselen. Dit wordt met talrijke droomverhalen geïllustreerd. Tenslote laat dit boek zien, hoe de kracht van het dromen positief kan inwerken op het dagelijks leven: in gezin, godsdienstbeleving, onderwijs, zakenwereld en psychotherapie, maar ook hoe ze de mens tot een intenser zelfbewustzijn kan brengen. Dromen kunnen u immers bewust maken van feiten, die aan uw aandacht ontsnapt zijn. Ze kunnen waarheden omtrent uzelf en anderen duidelijk maken. Door dromen kunt u geconfronteerd worden met delen van uw persoonlijkheid waarvan u zich tot op dat ogenblik niet of nauwelijks bewust was. Conficten in uw onderbewustzijn, die de oorzaak zijn van onbehagen of angst kunnen naar voren komen. In al deze gevallen kan het analyseren van uw dromen helpen om tot klaarheid te komen met uzelf.
Dr. Ann Faraday maakt in dit boek korte metten met de mythe, dat alleen psychiaters of psychologen dromen kunnen verklaren. Zij geeft duidelijk aan, dat het dromen als verschijnsel op zich niet veronachtzaamd mag worden in het leven van de mens - integendeel, men kan zijn dromen heel goed als ´raadgevers´ gebruiken.

Een indrukwekkende en zinvolle reis door het geheimzinnige rijk van onze dromen.

(Alvin Toffler)     

Dr. Ann Faraday, een Engelse psychologe, is gespecialiseerd in het onderzoek van het verschijnsel dromen en de verklaring van dromen, in de hypnotherapie, de Gestalttherapie, de Freudiaanse analyse en de theorieën van Jung, Hall en Peris. Via de door haar gevormde droomstudiegroepen heeft zij al honderden mensen geholpen op de reis naar de zelfontdekking door het leren herinneren en begrijpen van hun eigen dromen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina