Parapsychologisch onderzoek naar reïncarnatie en leven na de dood

Titus Rivas

220 Blz., ISBN 90 202 6020 0     
Uitgeverij Ankh-Hermes, 2000     


Uniek aan dit boek is dat bet zich, na een algemene inleiding, concentreert op Nederlands reïncarnatieonderzoek. Daarbij komen niet alleen vermoedelijke herinneringen aan vorige levens bij jonge Nederlandse kinderen aan bod, maar worden ook fantasiegevallen besproken. Voor het parapsychologisch reïncarnatieonderzoek is het erg belangrijk dat er ook Westerse gevallen worden onderzocht. Wat dit betreft sluit het boek aan bij het boek van Peter en Mary Harrison, ´Reïncarnatieverhalen van kinderen´.
Rivas gaat expliciet uit van een personalisme, dat wil zeggen dat hij kinderen die zich vorige levens herinneren ziet als dezelfde persoon als uit die vorige incarnatie en dus niet als nieuwe mensen met slechts wat indrukken van het leven van iemand anders. Binnen dit personalistische kader gaat hij ook nader in op verschillende theoretische vraagstukken. Hij probeert bijvoorbeeld een neuropsychologische verklaring te geven voor de wijdverbreide vergetelheid rond vorige levens en gaat in op het beeld van de kindertijd dat we aan het reïncarnatieonderzoek overhouden.

De parapsycholoog drs. Titus Rivas houdt zich al twee decennia lang bezig met het onderzoek naar reïncarnatie. Hij publiceerde talloze artikelen op dit terrein en maakt deel uit van het internationale netwerk van reïncarnatieonderzoekers van onder meer Prof. Ian Stevenson en K.S. Rawat.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina