Oudnoorse Mythen

Legenden uit een ver verleden

Raymond Ian Page

80 Bladzijden. ISBN 90-5121-273-9     
Uitgeverij Tirion, 1992     


Het oude, heidense Scandinavië was de voedingsbodem voor talrijke intrigerende en soms gruwelijke legenden over goden en godinnen, helden en heldinnen, monsters en giganten. En hoewel de Noormannen zelf niet in staat waren hun sagen op te schrijven, zijn de namen van Odin, Thor, Loki, Gudrun en Brunhilde toch voor het nageslacht bewaard gebleven.
In Oudnoorse mythen vertelt prof.dr.R.I. Page deze legenden onnavolgbaar na. Op overtuigende en vaak amusante wijze toont hij aan hoe ingewikkeld en in veel gevallen tegenstrijdig de overlevering van de mythen was. Toch vormden de mythen van het oude Scandinavië de enige wijze waarop wij kennis kunnen maken met de manier waarop de Noormannen zich het ontstaan van de mensheid en het einde van de wereld voorstelden, de enige wijze ook waarop wij enig begrip kunnen krijgen voor hun magische belevingswereld.
Een heldere en verrassende rondgang in een betoverende, onbekende wereld.
Aan te bevelen aan scholieren, studenten en geïnteresseerden in vroege geschiedenis.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina