Oude Europese Voorspelkunst

Karen Hamaker-Zondag

110 Blz., ISBN 90 6378 075 3     
Uitgeverij Schors, 1981     


In de Middeleeuwen was het beoefenen van de voorspelkunst bijzonder populair en er bestonden veel manieren om tot uitspraken te komen. Een van de belangrijkste methoden was Geomantie, welke haar ontstaan en naam ontleent aan stok en zand als hulpmiddelen bij het bedrijven ervan. Geomantie, bekend bij alle lagen van de bevolking, stond als waarzegsysteem niet op zich zelf: het toont nauwe verwantschap met soortgelijke voorspellingsmethoden uit China, Voor-Azië, West Afrika en elders. Haar krachtigste impuls onderging de middeleeuwse geomantie uit vertalingen van Arabische manuscripten.

Het systeem is verbluffend simpel en heel snel te leren. Misschien is het wel de combinatie van eenvoud en trefzekerheid geweest, die Geomantie zo geliefd maakte en het is dan ook onbegrijpelijk, dat juist dit systeem in vergetelheid is geraakt. Want nog steeds kunnen er, zoals de voorbeelden in dit boek aantonen, verbazingwekkende resultaten mee worden bereikt. En stok en zand hebben we niet meer nodig in een tijd waarin we papier en pen gebruiken!

Naast dit simpele systeem ontstonden er uitgebreidere varianten, die tot doel hadden meer en nauwkeuriger informatie uit een figuur te halen. De meest gebruikte daarvan was gekoppeld aan astrologie, zodat de Geomantie de bijnaam verwierf van ´astrologie van de aarde´.
In Oud-Europese voorspelkunst heeft de schrijfster, aan de hand van oude manuscripten en overleveringen, een zodanige reconstructie van inhoud en techniek geschapen, dat ook de moderne mens met de Geomantie kan werken. Zelfs degeen die nog nooit gewaagd heeft iets te voorspellen, zal met dit boek uit de voeten kunnen.

Oud-Europese voorspelkunst is een handleiding, die geen enkele voorkennis veronderstelt en die zich derhalve op practische beoefening vooral richt op het duiden, dat de lezer wordt bijgebracht middels enkele opmerkelijke voorbeelden.

Wij hopen met de publicatie van Oud-Europese voorspelkunst te bereiken, dat Geomantie haar status van gewaardeerd en alom gebruikt voorspellingssysteem terugkrijgt.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina