Op zoek naar de Kelten

Nieuwe archeologische ontdekkingen tussen Noordzee en Rijn

Leo Verhart

208 Blz., ISBN 90 5345 303 2     
Uitgeverij Matrijs / Limburgs Museum, 2006     


Wie waren de Kelten, hoe leefden ze en woonden in onze streken eigenlijk ook Kelten? Deze vragen staan centraal in Op zoek naar de Kelten. De laatste jaren zijn er veel nieuwe Keltische vondsten gedaan: rijke graven, kostbare kunstvoorwerpen, muntschatten en heiligdommen. Ze worden in dit boek in relatie gebracht met het centrum van de Keltische cultuur in Midden-Europa.

Vanaf 825 voor Christus zijn die Kelten zichtbaar in het gebied rond Hallstatt (Oostenrijk) en La Tène (Zwitserland). In de loop van de ijzertijd breidt hun invloed zich uit. In de streken tussen Noordzee en Rijn gaan leiders zich spiegelen aan de Keltische vorsten in Midden-Europa. Ook zij worden begraven in omvangrijke grafmonumenten met rijke grafgiften.

Zowel de wereld van vorsten, druïden en krijgshelden met hun sieraden, geofferde kostbaarheden en wapens, als die van gewone boeren en ambachtslieden komt aan bod. Het moderne archeologisch onderzoek werpt een nieuw licht op hun leven. Het waren niet de barbaren die ver weg van de centra van de wereldpolitiek een primitief leven leidden, maar het was een gemeenschap die op de hoogte is van wat er speelt in de wereld en de laatste mode op de voet volgt. Toch verdwijnt de Keltische cultuur door de komst van de Romeinen. Helemaal uitgestorven zijn de Kelten niet, vandaag de dag lijken ze springlevend te zijn en vormen ze een belangrijke inspiratiebron, vooral voor de jeugd.

Dit boek geeft een beeld van de Keltische geschiedenis in Nederland, België en het Duitse Rijnland aan de hand van archeologische opgravingen en ontdekkingen. Een weten­schap­pe­lijke kijk gespiegeld aan het romantische beeld dat wij doorgaans van de Kelten hebben.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina