Het Ontwikkelingsproces van Winti

Wintihandleiding

Juliën A. Zaalman

201 Blz., ISBN 978 9991 4716 48     
Uitgave van de Stichting Tata Kwasi ku Tata Tinsensi, 2014     


In deze handleiding wordt een kader aangegeven met betrekking tot winti. Binnen dit kader worden de principes behandeld van het wintigeloof en de wintileer.

Dit boek is allereerst bedoeld als een bijdrage om winti intern en extern beter te begrijpen, waardoor de maatschappelijke acceptatie wordt verbreed. Ook moge het ertoe leiden dat verkeerde interpretaties tot het verleden gaan behoren.

Last but not least is deze handleiding geschreven om tot standaardisatie van het geloofskader van winti te komen, zodat iedere bonuman of uitdrager van het wintigeloof binnen dit kader zijn praktische ervaringen een plaats kan geven.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina