Ontwaken tot Tao

Over mestkevers en het licht van de maan

Liu I-Ming

128 Blz., ISBN 90 6325 387 7     
Uitgeverij Servire, 1991     


Tao is de weg. De weg achter alle wegen, het grondbeginsel dat ten grondslag ligt aan alle grondbeginselen, het feit waarop alle feiten berusten. Taoïsme is in de ruimste zin des woords de zoektocht naar de waarheid en werkelijkheid. In engere zin is het de oorspronkelijke kennistraditie van China.

Ontwaken tot Tao bevat de overdenkingen van Liu I-ming, een taoïst uit de achttiende eeuw, die een groot kenner was van het boeddhisme en het confucianisme. Stuk voor stuk laten ze zien hoe een wijze de wereld van alledag beleeft. Wie ogen heeft om te zien, die vindt in het gewone het bijzondere.

Het boekje bevat enkele parels uit de taoïstische traditie. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel, BESPIEGELINGEN, omvat tachtig langere en kortere stukken. Het tweede deel omvat onder de titel KLAAGZANGEN ruim zestig korte teksten.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina