Noormannen in de Lage Landen

Handelaren, huurlingen, en heersers

Luit van der Tuuk

201 Bladzijden, ISBN 978 90 5977 353 0     
Uitgeverij Kok Omniboek, 2008     


Over de Noormannen zijn al bibliotheken vol geschreven. Over de Noormannen in onze eigen streken is echter nagenoeg niets verschenen. Dit schitterend geïllustreerde standaardwerk voorziet in deze leemte.

De heidenen hebben Walcheren verwoest en veel vrouwen in gevangenschap afgevoerd, samen met onmetelijke hoeveelheden rijkdommen van allerlei aard.
(uit: de Jaarboeken van Xanten, anno 837)


In navolging van middeleeuwse monniken worden de Noormannen vaak nog gezien als duivelse plunderaars uit het Noorden. Maar om de bonte stoet van kooplieden, ballingen en allerhande avonturiers zo af te schilderen, is te simpel. In dit schitterende boek wordt het eenzijdige beeld van plunderende heidenen genuanceerd. Luit van der Tuuk geeft een levendig beeld van deze even roerige als onderbelichte periode uit onze geschiedenis. Hij schetst de samenleving van de bewoners van de Lage Landen en van de Noormannen; het politieke krachtenveld van de omliggende landen; de expansiedrift van de Noormannen. Zijn tekst wordt schitterend geïllustreerd met authentieke citaten en veel uniek beeldmateriaal.

Luit van der Tuuk (1954) houdt zich bezig met de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Noordwest Europa. Hij publiceerde onder meer over de rol die de Noormannen in de Lage Landen hebben gespeeld. Daarnaast onderhoudt hij een website met datzelfde onderwerp: www.gjallar.nl

Het boek: "Vikingen - Noormannen in de Lage Landen" is op dit boek gebaseerd.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina