Noordeuropese mysteriën

en hun sporen tot heden

F.E. Farwerck

640 Blz., ISBN 9789020247572     
Uitgeverij Ankh-Hermes, 1970 - 1978     


De auteur van dit boek die in 1969 op 80-jarige leeftijd is overleden - nadat hij wel de drukproeven heeft kunnen doorzien doch de verschijning niet meer heeft medegemaakt - heeft een leven lang de onnoemlijk vele gegevens verzameld welke tot basis van dit boek gediend hebben.

Het terrein waaruit de vondsten en gegevens stammen is zeer groot en de geschiedenis ervan bestrijkt vele eeuwen. Het is een bijzondere prestatie om uit een dergelijk groot reservoir de zaken bijeen te brengen, tegenover elkaar te plaatsen, overeenkomsten te vinden en - steeds sorterend en combinerend - tot conclusies te komen, die door bepaalde inzichten gedragen nooit speculatief zijn.
Frappant zijn ze dikwijls wel. Voor ieder die gevoel voor historie heeft en de behoefte voelt ook de autochtone cultuur het recht te laten wedervaren dat haar dikwijls door onkunde werd onthouden, is er heel veel nieuws te ontdekken.

Bijzonder interessant is de afleiding van de vrijmetselarij uit de oude mannenbonden via de gilden en de bouwhutten. De schrijver voert vele parallellen aan tussen de maconnieke gebruiken en zinnebeelden en de oude riten uit het Noorden van Europa.

De vele afbeeldingen getuigen dat het hier om een standaardwerk gaat waarin alles bijeengebracht is dat op dit gebied is gevonden. Hiervan getuigen ook de vele noten en literatuurverwijzingen welke aan het slot van de hoofdstukken zijn geplaatst om de lezing van de tekst niet te verzwaren.

De uitgever gelooft dat de verschijning van dit werk velen ertoe zal brengen zelf in de literatuur en in de taal, in de architectuur en in de volksgebruiken te speuren naar de dingen warvan de sporen in dit boek zo kundig zijn gevolgd. Dit zal zeker de wens van de schrijver geweest zijn.


(Bovenstaande tekst komt van de binnenflap van het boek)     

Recensie
Het wetenschappelijke gehalte van dit boek van F.E. Farwerck is inmiddels volstrekt achterhaald. Ik heb dit boek ooit tweedehands gekocht en toen ik het boek had en er wat meer informatie over begon te zoeken, kwam ik tot het inzicht dat de informatie in dit boek historisch achterhaald is en ik daarom alles zou moeten dubbelchecken (wat ik normaal gesproken altijd al doe), en ten tweede zou ik alle info in dit boek tevens moeten dubbelchecken vanwege het gegeven dat de schrijver NSBer was en Nazi sympathiën had (zie Wikipedia).
Dit boek is dus waardeloos voor onderzoek naar het oude Noordeuropese gedachtengoed en voor mij onbruikbaar om als referentie te gebruiken. Miskoop dus.

Martin     Terug naar de vorige pagina