Noord- en Zuidnederlandse sagen en legenden

Geïllustreerd door Stefan Mesker

Willem Hoffman

152 Blz., ISBN 90 10 01259 X     
Uitgeverij Elsevier, 1974     


Een schat aan lees- en vertelstof voor alle leeftijden

Mocht men denken dat de nuchtere Lage Landen de romantiek hebben gemist om tot een eigen volksmythologie te komen, dan is dit boek het overtuigende bewijs van het tegendeel: het biedt een schat aan overleveringen uit de middeleeuwen, de gouden eeuw en zelfs uit de vorige eeuw. Vertellingen uit alle provincies van Nederland en Vlaanderen zijn in deze bundel bijeengebracht: korte sagen en lange legenden, bekende, maar vooral ook onbekende, verlucht met een overvloed aan pentekeningen.

Ons land is rijk aan sagen, legenden en sprookjes: overleveringen, voortgekomen uit de oerelementen in de volksmythologie en verteld van generatie op generatie, dikwijls in vele variaties.
Het is geen toeval dat juist in onze tijd, waarin als gevolg van de steeds sterker opdringende technologie in alle onderdelen van de samenleving een toenemende hang naar romantiek valt waar te nemen, ook de belangstelling voor onze volksverhalen sterk is toegenomen.

Noord- en Zuidnederlandse sagen en legenden is een nieuwe, geheel herziene en aangevulde druk van de in 1962 verschenen gelijknamige Elsevier-pocket.

Het boek bevat drieëntwintig sagen en legenden uit de elf Nederlandse provincies en tien uit de Vlaamse provincies. Door deze samenstelling heeft de auteur willen getuigen van een eenheid tussen Noord en Zuid die in de loop van de geschiedenis weliswaar herhaaldelijk werd bedreigd, maar toch nooit verbroken.

Willem Hoffman (geboren Gouda 8 april 1908) is dramaturg en kinderboekenschrijver. Met deze bundel heeft Hoffman zijn meer dan veertigjarige carrière als publicist en toneelschrijver niet afgesloten maar bekroond. Hij heeft het bewijs geleverd dat hij als verteller niet minder waardering verdient dan hem als dramaturg en als schrijver voor de jeugd al te beurt is gevallen.

Stefan Mesker (geboren Amsterdam 8 juni 1933) ontwierp voor Elsevier Nederland sedert 1971 de omslagen van de werken van Godfried Bomans, van Nobelprijswinnaar Heinrich Böll en van vele titels uit Elsevier Literaire Serie. Voor deze uitgave verzorgde hij omslag, band, lay-out en illustraties.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina