Noord Brabants Sagenboek

Jacques R.W. Sinninghe

320 Blz., ISBN onbekend     
Uitgeverij W.J. Thieme & Cie, 1933, herdruk 1973     


Alvorens dit boek te voltooien zond ik aan verschillende Brabantsche couranten en tijdschriften een oproep, die met de meeste bereidwilligheid door de redacties werd opgenomen. Hierin verzocht ik een ieder, sagen, legenden en sprookjes uit zijn streek op te teekenen; dat 't resultaat niet meeviel, wijd ik meer aan de onverschilligheid der lezers, dan aan het feit, dat er geen sagen meer onder het volk zouden leven.
Het zou mij dan ook zeer aangenaam zijn, als belangstellende lezers mij sagen en sagenvarianten wilden meedeelen, die in mijn boek nog niet opgenomen zijn; bij voorbaat bied ik hen mijn welgemeenden dank.
Inmiddels betuig ik mijn oprechten dank aan hen, die aan den oproep gehoor gaven, en medewerkten aan het Noord-Brabantsch Sagenboek; mej. E. D. van Maren, leerares te Eindhoven; mej. M. van de Bergh te Helmond; de heeren F. de Bekker, archivaris te Vught; Mr. P. A. J. M. van Dortmond te Amsterdam; en in 't bijzonder den heer M. van de Mortel te Halsteren voor zijn prachtige Peelsagen en menige historische bijzonderheid. En niet te vergeten mevr. drs. M. Ebeling en den heer H. J. M. Ebeling, archivaris te 's-Hertogenbosch, voor hun hartelijke medewerking bij de uitgave van mijn boek.


(Bovenstaande tekst komt van het voorwoord in het boek)     

Dit boek is online te lezen op: Delpher.nlTerug naar de vorige pagina