Nederlandse Volksverhalen

Herkomst en Geschiedenis

Met een inleiding van Prof.Dr. Hendrik Entjes

Dr. Tjaard W.R. de Haan

223 Blz., ISBN 90 6113 109 X     
Kruseman´s Uitgeversmaatschappij 1976     
ICOB Uitgeverij, tweede druk, 1980     


De opstellen in dit boek geven een indruk van wat Dr. Tjaard W.R. de Haan in de loop der jaren zoal bijeenbracht en overdracht en ze zijn geschreven in de losse levendige trant, die eigenlijk alleen past voor het geval men de feiten terdege kent en beheerst en er mede daardoor noties kan ontlenen die het ´specialisme´ ook voor ´niet-specialisten´ belangwekkend maken. Het mooi uitgegeven "Nederlandse Volksverhalen, herkomst en geschiedenis" is dan ook een boek dat wij in veler handen wensen, want het kan de ogen openen voor onze eigen nog rijkelijk voorhanden verteltraditie, te lang veronachtzaamd en nu ontdekt, tot ons geestelijk voordeel.


(Bovenstaande tekst komt van de inleiding van Prof.Dr. Hendrik Entjes)     Terug naar de vorige pagina