Nederlandse Religie geschiedenis

Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg

400 Blz., ISBN 90 6550 786 8     
Uitgeverij Verloren, 2005     


Zo´n klein stukje grond, en zo verdeeld in godsdienstig opzicht. Daarmee is misschien wel in één zin het eigene van het Nederlandse religieuze verleden weergegeven. Al eeuwenlang vormt ons randgebied van het Europese continent een kruispunt van geloofstraditie. Die hebben in telkens wisselende omstandigheden vele Nederlanders in hun doen en laten geïnspireerd. Maar ze hebben ook de cultuur en samenleving ingrijpend beïnvloed en soms - tot in onze tijd - de maatschappelijke verhoudingen op scherp gezet.
In dit boek bieden Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg voor het eerst een goed leesbaar en wetenschappelijk verantwoord overzicht van tweeduizend jaar Nederlandse religiegeschiedenis. De auteurs benadrukken de diversiteit van religie in haar historische context. Tegen de achtergrond van politieke, kerkelijke, sociale en intellectuele ontwikkelingen laten zij tal van voorstellingen, rituelen, groeperingen en leiders de revue passeren. Deze informatieve inleiding is onmisbaar voor ieder die zich wil oriënteren op de geschiedenis van een blijvend actueel verschijnsel.

Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg zijn directeur van ReLiC, het Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina