Nederlands Sagenboek

Met illustraties van Arnoud Paashuis

Jacques R.W. Sinninghe

192 Blz., ISBN 90 233 0352 0     
Kruseman´s Uitgeversmaatschappij , Derde druk 1977     


Iedereen is het er over eens dat men gedichten moet leren lezen en schilderijen moet lezer zien; zo moet men ook leren om volksverhalen te waarderen.
Deze verhalen worden verteld en de luisteraar stelt natuurlijk andere eisen dan de lezer, die alleen zijn ogen de kost geeft en de stilte zoekt om zich beter te kunnen concentreren op het verhaal dat hij voor zich heeft. Zijn omgeving zinkt als het ware weg en hij leeft geheel in de wereld van de fantasie die de schrijver voor hem heeft opgeroepen.
De luisteraar integendeel geeft zijn isolement prijs. Hij maakt deel uit van een kring die zich om de verteller heeft geschaard en alle toehoorders maken dezelfde emoties mee, terwijl het verhaal zich voor hen afspeelt in woord en gebaar. Er zou een combinatie van band- en filmopname nodig zijn om de vertelling geheel tot haar recht te doen komen.
Daarbij komt dat deze toehoorders volkomen vertrouwd zijn met de streek waarin de verhalen zich afspelen. Een enkel woord kan daarom bij hen een herinnering oproepen, die men in vele zinnen vast zou moeten leggen.
Zij kennen ook de achtergronden der volksverhalen, het volksgeloof der streek en weten wel wat van de plaatselijke historie.
Zo komt het dat een verhaal van slechts enkele zinnen de toehoorders uit de streek even welkom is als een lang uitgesponnen relaas, maar degene die buiten hun kring staat vraagt zich af: ´Is dat alles?´
Het is mijn bedoeling om in brede kring belangstelling te wekken voor deze voor de volkscultuur zo belangrijke materie.
Vandaar dat ik in de hier gebundelde sagen vele elementen zoals volksgeloof, omgeving en historie, die in het oorspronkelijke verhaal slechts summier zijn aangegeven, moest interpoleren.
Ik ben er van overtuigd dat op deze wijze een beter begrip wordt verkregen voor het volksverhaal en dat het de lezers later gemakkelijker zal vallen om de woordelijke weergave der verhalen te waarderen.


(Bovenstaande tekst komt van de inleiding in het boek)     Terug naar de vorige pagina