Neanderthalers in Europa

Bärbel Auffermann en Jörg Orschiedt

128 Blz., ISBN 90 5826 243 X     
Uitgeverij Davidsfonds, 2003     


Hij is terug. De Neanderthaler. En levendiger dan ooit. Lange tijd werd hij een primitieve wilde genoemd. Maar de laatste jaren hebben nieuwe archeologische vondsten en interpretaties zijn slechte imago doen wankelen. Ze geven een steeds scherper beeld van deze jager, die meer gemeen heeft met de moderne mens dan men vroeger vermoedde.

Wie waren zijn voorouders?
Waar en wanneer leefde de Neanderthaler?
Hoe kan men zijn uiterlijk reconstrueren?
Wat was zijn rol in de geschiedenis van Europa en van de Lage Landen?

Dit kijk-leesboek, met talloze foto’s van originele objecten en fossielen, geeft een toegankelijk overzicht van de actuele onderzoeksresultaten.
Een levensecht portret van de Neanderthaler in de keiharde leefwereld van de IJstijd. Een eeuwenoud verhaal met een open einde, want ondanks diepgaande onderzoeken blijft de Neanderthaler een mysterieus wezen, dat juist daarom vandaag nog tot de verbeelding spreekt.

De auteurs zijn specialisten in de materie. Dr. Bärbel Auffermann is waarnemend directeur van het Neanderthalermuseum in Mettmann. Dr. Jörg Orschiedt is verbonden aan het Instituut voor Archeologie (Universiteit Hamburg). Philip van Peer , professor dr. prehistorische archeologie aan de K.U.Leuven, verzorgt de bijdrage over de Neanderthalers in de Lage Landen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina